Speelplekken vaker toegankelijk voor kinderen met een beperking

Tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. heeft D66Velsen vragen gesteld over de toegankelijkheid van de speelplekken in de gemeente Velsen. Naar aanleiding van de vragen heeft de wethouder een toezegging gedaan om te onderzoeken hoeveel speelplekken toegankelijk zijn voor rolstoelen. Gebleken is dat 20% van de speelplekken niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van hekken en stoepranden. Deze obstakels worden de komende jaren verholpen bij de renovatie van die speelplekken. 

Dit zien we dan ook terug in het speelplan 2019. De te renoveren speelplekken zijn getoetst aan de hand van 7 criteria, die in het Renovatieplan speelplekken 2019 per speelplek zijn uitgewerkt: 

1. De ouderdom (afschrijving en/ of slijtage) van de speelplek en de toestellen;
2. De huidige speelwaarde en gebruik van de speelplek;
3. Het aantal en leeftijd van de kinderen die in de nabijheid van de speelplek woont;
4. Toegankelijkheid van speeltoestellen voor kinderen met een beperking; De speelplek is geschikt als één van de toestellen gebruikt kan worden voor kinderen met een beperking;
5. Toegankelijkheid van de speelplek (locatie) voor kinderen met een beperking;
6. De relatie met de andere speelvoorzieningen in de wijk (afstand van de plekken, inrichting van de plekken voor leeftijdsgroepen);
7. De relatie met de situatie in de wijk, zoals bekend zijnde bouwplannen en herinrichtingvoorstellen voor de openbare ruimte.

Bij de inrichting van de speelplekken worden kinderen en ouders uitgenodigd voor het participatietraject. De wens van de kinderen worden indien mogelijk toegepast in het ontwerp. D66Velsen is blij dat nu ook meer kinderen met een beperking gebruik kunnen maken van de speelplekken in de eigen buurt.