Sander Smeets benoemd tot wethouder

In de raadsvergadering van 29 juni is Sander Smeets benoemd tot wethouder in het nieuwe college. D66Velsen is trots dat wij met Sander een enthousiaste en verbindende kandidaat hebben kunnen leveren. Voorafgaand aan de formatiefase, had de gemeenteraad al raadsbreed de eerste versie van het nieuwe raadsprogramma en raadsakkoord aangenomen. Daarmee zijn de komende jaren minder zaken vooraf al zijn afgesproken, maar wordt er juist meer ruimte aan de raad in de volle breedte gelaten. Op die manier kan de raad zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol beter vervullen.

Het nieuwe college, naast Sander bestaande uit Bram Diepstraten (Velsen Lokaal), Jeroen Verwoort (VVD), Marianne Steijn (PvdA) en Sebastian Dinjens (GroenLinks), gaat met dit voorlopige programma aan de slag. Tijdens de behandeling van de begroting later dit jaar zal de raad een eerste uitwerking daarvan te zien krijgen.

In het nieuwe college heeft Sander de volgende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld gekregen

Portefeuille


  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Natuur en landschap inclusief dierenwelzijn
  • Kunst en cultuur inclusief monumenten en archeologie

Projecten en Programma’s


  • Versnellen woningbouw
  • Stadionontwikkeling
  • Implementatie omgevingswet
  • Warmtetransitie van het gas af, bebouwde omgeving

Wijkwethouder

  • Velsen-Noord
  • Santpoort-Zuid