Reactie D66Velsen op uitkomsten RIVM-Rapport luchtkwaliteit

Woensdag 14 april kwam een nieuwsbericht naar buiten met een verontrustende conclusie: inwoners van de IJmond hebben bovengemiddelde gezondheidsklachten als gevolg van de slechte luchtkwaliteit in onze regio, aldus de conclusie van het RIVM rapport dat woensdag 14 april is gepubliceerd. De uitkomst van het onderzoek is in de ogen van D66 Velsen een bevestiging van onze vermoedens dat de situatie zeer zorgelijk is en heeft een grote impact op onze inwoners. Samen met onze collega’s van D66Beverwijk en D66Heemskerk hebben wij dan ook een gezamenlijke reactie opgesteld.

Tata steel is een belangrijke werkgever voor de regio en daarmee ook een belangrijke partner, maar de luchtkwaliteit in de IJmond staat onder druk vanuit meerdere fronten zoals scheepvaart, nabije snelwegen en industrie. Het is dan ook van belang om te beschikken over de juiste kennis over de luchtkwaliteit van onze zwaarbelaste regio, en wetgeving die daarin de gezondheid van de inwoners kan borgen. De huidige milieuwetgeving biedt daartoe, zo is gebleken, onvoldoende mogelijkheden. Op woensdag 14 april heeft het RIVM het onderzoek toegelicht in een online sessie. Deze kunt u hierterug kijken.

In het rapport en tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaf het RIVM ook aan dat er ook nog veel onbekend is en er vervolgstappen nodig zijn. Zo is nog veel onduidelijk over de piekblootstellingen, met name de samenstelling daarvan, en de gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners. Ook valt er over de oorzaken van de verhoogde klachten, volgens het RIVM, weer geen causaal verband te trekken, terwijl deze vraag wel steeds prangender wordt. D66Velsen vindt het dan ook hoog tijd om eindelijk antwoord te krijgen op deze vraag: wat zijn nou precies de oorzaken van de bovengemiddeld hoge gezondheidsklachten in de regio IJmond? Het vinden van oorzaken is volgens D66Velsen van essentieel belang om het probleem bij de juiste bronnen aan te kunnen pakken, in samenwerking met de betrokken overheden, bedrijfsleven en andere partijen.  Om een antwoord op dit vraagstuk te krijgen is meer onderzoek nodig. Het onderzoek van het RIVM loopt intussen door, en D66Velsen zal de uitkomsten hiervan ook aandachtig blijven volgen.

Bekijk hier de toelichting van het RIVM op het rapport:
https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond

Voor meer informatie over de luchtkwaliteit in de IJmond en de omgeving van Tata steel, zie:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel

Ewoud Kuin