Raadsvragen over verkleinen losloopgebieden in Velsense parken

De laatste tijd is er veel kritiek op het besluit van het college om de losloopplaatsen in het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en Watertorenpark te verkleinen. Er is inmiddels een petitie die door meer dan 1700 mensen is getekend, wat een stevig signaal is dat dit besluit erg leeft onder inwoners. De petitie stelt dat er steeds minder losloopplaatsen over blijven terwijl de honden ook de ruimte nodig hebben. Zeker nadat eerder al losloopplaatsen zijn verkleind bijvoorbeeld in Beeckestijn en de Westerplas in de Velserbroek.

Van meerdere mensen die deze petitie ondersteunen, hebben wij gehoord dat zij nooit de mogelijkheid hebben gekregen om te participeren voordat dit besluit is genomen. D66Velsen heeft daarom raadsvragen gesteld om duidelijk te krijgen hoe het college tegen de bezwaren aan kijkt en hoe inwoners gehoord zijn in de totstandkoming van dit besluit:

1. Onderschrijft het college het beeld dat er steeds minder losloopplaatsen over blijven? En zo nee, welke losloopplaatsen zijn er de afgelopen vier jaar bij gekomen?
2. Hoe hebben inwoners kunnen participeren voordat dit besluit is genomen?
3. Op basis van welk beleid is dit besluit genomen?
4. Hoe is de gemeenteraad geconsulteerd op dit beleid?
5. Is het college van plan om iets te doen met de bezwaren van inwoners?
6. Kan het college aangeven op welke termijn het mogelijk is om met omwonenden in gesprek te gaan en eventuele maatregelen te nemen?
7. Aangezien het door deze inperkende maatregelen er ook meer druk komt op buurtgemeenten, is er overleg geweest met de buurgemeentes zoals Haarlem? En is daar het beleid mee afgestemd?