Raadsvragen over toegankelijkheid stemlokalen voor mensen met een visuele beperking

Het stemmen bij verkiezingen is vooral voor mensen met een visuele en mensen met een verstandelijke beperking nog niet goed toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau NIVEL en het Trimbos-instituut in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek geeft inzicht in obstakels die mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke beperking of psychische aandoening ervaren als zij gaan stemmen.

De kieswet, maar ook het VN-verdrag stelt dat iedereen het recht heeft om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, een stem uit te brengen bij de verkiezingen, net als ieder ander in Nederland. Stembureaus moeten volgens de Kieswet toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Al veel eerder heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor de fysieke toegankelijkheid van alle stemlokalen in Velsen. Dit is door het college ook goed uitgevoerd wat betreft de rolstoeltoegankelijkheid.

Toegankelijkheid gaat echter veel verder, het betreft niet alleen de betreedbaarheid, maar ook de communicatie, bereikbaarheid en leesbaarheid.

Bij het begrip visuele bereikbaarheid denkt men vaak onterecht dat het alleen belangrijk is voor mensen die slecht zien. Een goed contrast, goede leesbaarheid en een duidelijke indeling zijn essentieel voor alle bezoekers. Zowel tijdens het vinden van de weg (vaak een onbekende omgeving) als tijdens het stemmen zelf.

Inmiddels zijn er al 11 gemeenten, waaronder Haarlem en Almere, die de elektronische stem faciliteiten voor blinden bieden. D66Velsen vraagt het college om o.a. om op korte termijn één stemlokaal in te richten met elektronische stemfaciliteiten, bij voorkeur het gemeentehuis van Velsen.

Download hier de ingediende vragen