Raad wil mogelijkheid voor ‘Drive-in’ stembureaus helaas niet onderzoeken

Tijdens de raadsvergadering van 26 november diende D66Velsen een motie in om voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 de mogelijkheden van zogenoemde ‘Drive-In’ stembureaus te onderzoeken. Dit zijn stembureaus waar kiezers veilig en geheel ‘Coronaproof’ vanuit de auto hun stem uit kunnen brengen. Eerder werd er al met deze vorm van stemmen geëxperimenteerd in de gemeenten Vught en Zuidplas. Helaas wilde een meerderheid van de Velsense raad deze mogelijkheid niet eens onderzoeken.

D66Velsen vindt dat het zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk moet zijn voor kiezers om zelfstandig hun stem uit te kunnen brengen. Iedereen die zelfstandig wil stemmen, moet daartoe de mogelijkheid krijgen en niet iedereen heeft iemand in de omgeving die zij vertrouwen met een stemmachtiging. Daarom dienden we bijvoorbeeld al eerder een (aangenomen) motie in om bij de komende verkiezingen tenminste één speciaal elektronisch stemhokje in te richten waar mensen met een visuele beperking, laaggeletterden of mensen met dyslexie zelfstandig en met behoud van het stemgeheim een stem uit kunnen brengen.

Vanuit diezelfde overtuiging dat stemmen zo laagdrempelig, veilig en zelfstandig mogelijk moet zijn, vroegen we daarom nu in een motie aan het college om in Coronatijd de mogelijkheden van een Drive-in stembureau te onderzoeken. Doordat men vanuit de eigen auto stemt is het daardoor makkelijker en veiliger om onderlinge afstand te bewaren, waardoor de drempel voor bijvoorbeeld mensen met een zwakke gezondheid om toch zelf te gaan stemmen flink verlaagd zou worden. Het zou ook drempelverlagend kunnen werken voor mensen met een druk (werk)schema, die zo gemakkelijk onderweg van of naar huis kunnen stemmen en daardoor niet meer apart de deur uit zouden hoeven. Anderzijds zijn er natuurlijk ook nadelen te bedenken. Zo zou het mogelijk op de dag van de verkiezingen extra autoverkeer op kunnen leveren; iets waar D66Velsen doorgaans zeker geen voorstander van is. Juist om die voor- en nadelen goed tegen elkaar af te kunnen zetten, was een onderzoek op zijn plaats. Helaas kreeg de motie alleen steun van de VVD. De rest van de partijen trokken zonder dat er ook nog maar een letter aan onderzoek was gedaan de conclusie dat zij een dergelijk stembureau sowieso niet zagen zitten.

Van een aantal partijen was deze onwelwillendheid op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen. Vooral omdat in de motie ‘slechts’ om een onderzoek werd gevraagd. Mocht daaruit gebleken zijn dat er inderdaad teveel nadelen zouden zijn, terwijl de opkomst er niet significant mee zou zijn bevorderd of de drempel om te gaan stemmen onvoldoende werd verlaagd, dan had de raad in een later stadium deze stemmogelijkheid altijd nog af kunnen wijzen. De afwijzing op voorhand was daarom dan ook bevreemdend. Met name het gebrek aan steun van Velsen Lokaal, een partij die normaal gesproken net als D66Velsen voortdurend op zoek is naar nieuwe vormen van samenspel, participatie en democratische vernieuwing, was ronduit teleurstellend.

D66Velsen gaat er nu vanuit dat het college de evaluatie van Drive-In stembureaus van het Rijk toch goed in de gaten zal houden. Mocht daaruit inderdaad blijken dat deze stembureaus eraan hebben bijgedragen dat mensen zijn gaan stemmen die anders niet hadden durven stemmen, terwijl de negatieve effecten beperkt of aanvaardbaar zijn, dan hoopt D66Velsen dat het college alsnog deze stemmogelijkheid in overweging zal nemen. Want dat mensen van hun stemrecht gebruik willen, kunnen en durven maken is voor ons het allerbelangrijkst. Iedere optie die daaraan bij kan dragen is dan op zijn minst het overwegen waard.

Bas de Ruig

Bekijk hier de ingediende motie