Raad springt met D66Velsen motie unaniem in de bres voor TVIJ

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart heeft de raad unaniem een motie aangenomen van D66Velsen om te voorkomen dat trampolinevereniging TVIJ en haar 180 leden per juni 2022 op straat zouden komen te staan zonder dat er een alternatieve accommodatie beschikbaar was. De motie werd mede ingediend door de PvdA, ChristenUnie en CDA.

Al sinds 1995 maakt TVIJ gebruik van sporthal ‘De Springplank’ in Velserbroek. De bezetting van de hal is in de laatste jaren teruggelopen, waardoor TVIJ nog de enige gebruiker is. In januari 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw sportaccommodatiebeleid aangenomen, waarin stond opgenomen niet meer te investeren in zogenoemde monofunctionele accommodaties. Dat zijn accommodaties die voor slechts één sport of één gebruiker ingezet kunnen worden. Sporthal De Springplank is daar een voorbeeld van geworden. Daarnaast voldeed de hal inmiddels ook niet meer aan de hoge ambities van TVIJ zelf, waardoor het moeilijker werd om op topniveau mee te blijven springen. Er waren dus zowel aan de kant van de gemeente als de kant van TVIJ zelf redenen ontstaan om op zoek te gaan naar een nieuwe accommodatie.

Het vinden van een nieuwe accommodatie bleek echter niet zo eenvoudig. TVIJ sprak daarom al eind oktober 2020 in tijdens de raadsvergadering. In een collegebericht van december 2020 gaf de wethouder aan daarom uit ‘coulance’ het huurcontract van TVIJ voor De Springplank te verlengen tot juni 2022. Daarna zou het echt einde verhaal zijn. Een trampolinevereniging zonder hal kan de sport niet beoefenen. Als er dus voor juni 2022 geen alternatief zou zijn gevonden, zou de vereniging na 120(!) jaar hebben opgehouden te bestaan.

Dat kon wat D66Velsen betreft niet zomaar de bedoeling zijn. Na samen met de PvdA hierover raadsvragen te hebben ingediend, waarop de beantwoording van het college onvoldoende geruststellend was, hebben we daarom bij de raadsvergadering van 31 maart een motie ingediend. In deze motie werd de wethouder opgedragen het huurcontract van TVIJ niet zomaar stop te zetten zolang er nog in goede samenwerking tussen de gemeente en TVIJ werd gezocht naar een alternatief.

Na debat in de raad over hoe het beste recht kon worden gedaan aan zowel de belangen van TVIJ als de gemeente, is de motie na een korte schorsing en een kleine aanpassing unaniem door de raad aangenomen. Daardoor heeft TVIJ de zekerheid dat zolang als er op de locatie van De Springplank niet daadwerkelijk opnieuw wordt ontwikkeld en een inspanning wordt geleverd om een nieuwe accommodatie te vinden, de vereniging en haar leden niet op straat worden gezet. Hopelijk leidt deze ademruimte ertoe dat ook de komende 120 jaar nog op hoog niveau in Velsen gesprongen kan blijven worden!

Bas de Ruig

Bekijk hier de aangenomen motie