Raad kiest Rex Cultuur Dok

Lange tijd heeft het geduurd voordat het besluit over een toekomstbestendig Cultuurhuis in Velsen is genomen. Er zijn vele debatten en gesprekken gevoerd. Er zijn verschillende scenario’s bekeken,  voorstellen overwogen. Het eerste rapport over de Stadsschouwburg dateert van 2017: dit is dus de derde raad al die zich met dit dossier bezig heeft gehouden!!! Het was hoog tijd om een keuze te maken! Om duidelijkheid te geven aan de Stadsschouwburg, aan de cultuurmakers van Velsen, aan alle Velsenaren.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag, 24 november heeft de gemeenteraad unaniem gestemd om de Stadsschouwburg Velsen te renoveren op basis van scenario C. Met de hoofdletter C van Cultuurhuis! 
 
Op basis van dit plan zal er een duurzaam gebouw komen, waar de huidige functies versterkt worden en waar nieuwe functies mogelijk zullen zijn. De gevels en daken van het bestaande gebouw zullen geïsoleerd worden en op deze manier zal het gebouw (incl. toneeltoren) behouden blijven. In het nieuwbouw gedeelte zal een theatercafé, een kleine (vlakke vloer) zaal, verschillende studio’s, een filmzaal, werkplekken en gebouworganisatie (entree, trappen, liften, foyers e.d.) komen, met geheel nieuwe klimaatinstallaties. Op deze manier worden niet alleen de huidige functies van Stadsschouwburg behouden: met deze keuze geven de raad en het college een impuls van wezenlijk belang voor een toekomstbestendig cultureel Velsen. Geborgd voor de generaties die hierna nog komen.
 
Er is een keuze gemaakt voor een plek die inspireert, waar men elkaar ontmoet en waar talenten tot bloei komen. Dit is een keuze voor Cultuur die nog nooit eerder in onze gemeente is gemaakt. Een historisch besluit. Het is een zeer belangrijke keuze, een keuze die om lef vroeg. Met dit grote project wordt een investering van 21,9 miljoen euro gedaan, die over 44 jaar wordt afgeschreven. De raad wil het hele proces graag kunnen monitoren en heeft tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen waar ze het voornemen uitspreekt om een klankbordgroep op te starten, waarin een vijftal raadsleden plaats zullen nemen. Op deze manier kan de raad haar controlerende rol van dichtbij bewerkstellen.
 
Wij zijn klaar voor het Rex Cultuur Dok: laat maar komen!

Promotievideo over REX

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.