Poging van VVD om IJmondsamenwerking op te blazen verijdeld

In de raad van 19 december lag een Motie van de VVD voor om in Velsen de vergaderingen die nu in de IJmond plaatsvinden zelf te gaan agenderen. Op dit moment loop er een onderzoek naar de strategische positie van Velsen in de regio. D66Velsen is blij met dat onderzoek en wij verwachten dat daar uitkomt welke samenwerkingspartners voor welke doelen het meest relevant zijn.

1 ding staat voor D66V als een paal boven water. De IJmond is voor Velsen een belangrijk samenwerkingsverband en zal ook zeker blijven bestaan. Wij vonden het dan ook onbegrijpelijk dat nu hangende het onderzoek er een motie wordt ingediend om te stoppen met de vergaderingen in de IJmond commissie. En dat eenzijdig door Velsen. Dat is een volstrekt verkeerd signaal wat geen recht doet aan de samenwerking in de IJmond. Het schaadt de samenwerking door dit zo eenzijdig te besluiten.

Deze motie was ook in strijd met het raadsakkoord waarin we stellen extra te gaan investeren in slimme samenwerking, en samen vraagstukken te willen oplossen. Dat doe je niet door eenzijdig de deur in de regio dicht te gooien. Ook was deze motie in strijd met het collegeprogramma dat als titel heeft: Velsen komt naar je toe 

Deze motie had al een meerderheid doordat vrijwel alle collegepartijen en Forza IJmond deze motie steunden. Zij schrokken echter van de geluiden van D66Velsen, CDA en ChristenUnie. Na een schorsing besloot indiener VVD de motie daarom dan ook terug te nemen.