Perspectiefnota 2020: Samen spelen, samen delen

Op 4 juli vond de jaarlijkse behandeling van de perspectiefnota plaats.

Bekijk hier de algemene beschouwing van D66Velsen terug.