Persbericht: Hofgeest een gemiste kans voor onze jongeren op de woningmarkt

De fracties van D66Velsen, CDA, ChristenUnie en PS hebben kennis genomen van de ruwe schetsen van de type woningen van het plan Hofgeest-West inmiddels te bezien zijn. Er is een site geopend onder de naam Hofgeestbuiten.nl, waarop te zien is dat de indicatieve prijzen van deze woningen beginnen bij €560.000,- oplopend tot €925.000,-. Wij zijn daar zeer teleurgesteld over. Er zijn in de Velserbroek juist woningen nodig voor onze jongeren. In 2011 was bij de woningbouw in de Hofgeest nog afgesproken dat “de nadruk bij de woningbouw moet liggen op doorstroming en bouwen voor jongeren en starters”. Wij constateren dat er niet gebouwd wordt voor starters en het is de vraag of doorstroom vanuit de Velserbroek naar zulke dure woningen waarschijnlijk is. Het is dan ook de vraag wat de Velserbroek aan dit plan heeft.

In 2019 bespraken we dit plan ook voor het eerst sinds 2011, waarin voor ons al duidelijk werd dat niet gebouwd zou worden voor jongeren en starters. Daarom hebben D66Velsen, CDA, CU en PS op 27-06-2019 een motie ingediend (klik hier om de motie te bekijken) dat van de vrije sector woningen, minimaal 25% voor starters gebouwd zou moeten worden (koopprijs tot €290.000,-). Helaas heeft de gehele coalitie van VL, LGV, VVD, GL en PvdA samen met Forza! tegen de motie gestemd, zodat er maar 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen waren. De argumenten waren dat het te laat in het proces was en vertraging op zou leveren.

Allereerst was dit de eerste keer dat wij als gemeenteraad het dossier bespraken sinds 2011, dus te laat in het proces was een vreemde argumentatie. De negatieve reacties op sociale media vanuit de Velserbroek op de prijzen bij de Hofgeest, geven ook duidelijk aan dat de inwoners van de Velserbroek een kleine vertraging hadden geaccepteerd, als dat zou betekenen dat er ook woningen voor onze jongeren gebouwd zouden worden. Deze gemeenteraad heeft als centrale doelstelling in het raadsakkoord om onze inwoners centraal te stellen. Als heel Velserbroek dan al tijden schreeuwt om starterswoningen en die roep wordt genegeerd omwille van snelheid, vinden wij niet dat onze inwoners centraal worden gezet.

Om de doorstroming nog enige kans te geven, willen wij nogmaals de oproep doen om in dit plan mensen uit Velserbroek en Velsen voorrang te geven bij de keuze voor een woning. Een suggestie die meermaals door het college van tafel is geveegd, aangezien je het als gemeente niet juridisch kunt verplichten. Wel kun je echter de projectontwikkelaar sterk verzoeken deze keuze te maken, Amsterdam lukt het immers al jaren om dit wel te realiseren. Wij hopen dat de gemeente hier haar standpunt in wijzigt en hier een hele sterke poging voor gaat doen. Anders heb je straks een plan waar de Velserbroek mee is geholpen voor het tekort aan woningen. In ieder geval overwegen wij na het reces een motie om bij nieuwbouw een grotere inzet te plegen om onze inwoners voorrang te geven, om dit in de toekomst te voorkomen.

Verder zullen wij het college nog kritisch gaan bevragen op de informatievoorziening die de raad heeft gehad. In 2019 werd nog gesteld dat de woningen in plandeel West voor 50% middelduur en duur zouden zijn (middelduur is onder de €363.000, duur erboven). Gezien het feit dat de woningen beginnen bij €560.000,-, lijkt dat een misleidende beantwoording. Woningen zijn wel duurder geworden, maar dit is buitenproportioneel. Wij zullen het college hier kritisch op bevragen.

De fracties van D66Velsen, CDA, CU en PS spreken daarom hun teleurstelling uit in de keuzes die het college heeft gemaakt in de woningbouw en de gemiste scherpte van de raad om dit te corrigeren. Het is tijd dat we meer gaan luisteren naar onze inwoners en meer bouwen naar behoefte. Het is tijd om slim naar de woningbouwopgave te kijken en ons niet blindstaren op snelheid. D66Velsen, CDA, CU en PS zullen zich daarvoor blijven inzetten, zodat elke Velsenaar een passende woning kan krijgen.

D66Velsen – Sander Smeets
CDA – Cees Sintenie
ChristenUnie – Leen de Winter
Politiek Sociaal – Mireille Koedijker