Participatie Pont tot Park

De gebiedsvisie Van Pont tot Park is een plan van de gemeente Velsen dat gericht is op het vernieuwen van het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark in IJmuiden. De uitgangspunten van het plan zijn voor 80% uitgewerkt in een omgevingsstrategie. De gemeente gaat nu met betrokkenen van het gebied, zoals inwoners, ondernemers en verenigingen, in gesprek om dit naar een 100% versie te krijgen. D66Velsen vindt het goed dat de gemeente betrokkenen nu al in deze strategische fase betrekt bij het project. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen.

Participatie Pont tot Park

Pont tot Park is een van de grootste projecten in de gemeente met door alle investeringen veel kansen voor IJmuiden. Het plan omvat bijvoorbeeld het vernieuwen van de woningvoorraad en het verruimen van het woningaanbod, het compacter maken van het winkelcentrum en het creëren van een horecaplein op Plein 1945. In het participatieplan omschrijft de gemeente hoe zij betrokkenen, zoals inwoners, ondernemers en andere ervaringsdeskundigen gaan betrekken.

“Alles staat alvast”

Om twee redenen in de aanpak is D66Velsen erg enthousiast:

1) Het bureau dat dit gaat begeleiden heeft veel aandacht voor het betrekken van groepen die vaak ondervertegenwoordigd zijn in dit soort participatietrajecten. In het documenten staat bijvoorbeeld hoe zij in andere steden jongeren betrekken met allerlei creatieve manieren. Voor een goed en afgewogen plan is het belangrijk dat iedereen (zeker de jeugd) zich laat horen.

2) De meeste participatietrajecten beginnen als een plan dat al vrij ver is uitgewerkt en concreet is. Nu worden inwoners al betrokken bij de ontwikkelstrategie van het hele plan. “Participeren heeft geen nut, want alles staat alvast”, is wel eens de reactie van betrokkenen. Bij Pont tot Park mag iedereen al meedenken over de uitgangspunten van de ontwikkeling.

Van ontwikkelstrategie naar deelgebieden

Het eerste participatietraject moet nog voor de zomer afgerond zijn. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zullen snel iets van de gemeente gaan zien. Deze eerste fase gaat om meer abstracte keuzes. Denk aan het belang van voldoende groen, het aantal parkeerplekken of de verdeling van woningtypes over de wijk. In een latere fase volgen er participatietrajecten over de deelgebieden en gaat het meer over wat er exact in de buurt gaat gebeuren. In het plan is ook veel aandacht voor het communiceren van de bevindingen naar betrokkenen die niet actief geparticipeerd hebben, zodat het voor iedereen te volgen is.

D66Velsen is benieuwd naar de ervaring van inwoners met dit participatietraject. Laat je goed informeren, doe vooral actief mee en deel je ervaringen met het participatietraject Pont tot Park met ons (Mike Rijkers, [email protected]).

Interview Raadsplein TV met Mike Rijkers

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.