Nieuwe opzet nieuwjaarsreceptie Velsen is een gemiste kans

Het nieuwe college van Velsen wil graag naar de burgers toe. En zo lazen wij als raad in de krant dat het daartoe dit jaar de nieuwjaarsreceptie in een tent houdt. Deze tent staat op de stoep van (nota bene) de BURGERzaal van het gemeentehuis. Dat riep bij D66velsen de volgende vragen op:

1)      Financieel: De gemeentefinanciën staan er niet rooskleurig voor. Tevergeefs pleitte D66Velsen er bij de begroting al voor om een rem te zetten op de uitgaven. Wij vroegen ons af welk beeld het college oproept om duizenden euro’s extra uit te geven en straks in het voorjaar een bezuinigingsdiscussie te voeren.

2)      Milieu: We weten dat het niet goed gaat met het klimaat. Velsen stoot door Tata en NUON de meeste CO2 uit van Nederland. Eerder riep het college onze inwoners op energie te besparen en van gas los te gaan. Nu wel een tent neerzetten met de nodige verwarming leek ons geen goed signaal. Als gemeente dienen we ook het goede voorbeeld te geven

Het college antwoordde dat de uitgaven binnen budget bleven, wat dus niet hetzelfde is als: het is niet duurder. Daarmee gaf het college volgens D66velsen aan wat de eerste bezuinigingspost is.

Met betrekking tot het milieu en energievraagstuk gaf het college aan dat het met de grote uitstoot van NUON en Tata naast ons de extra uitstoot die bij het verwarmen van een tent in de buitenlucht komt kijken niet veel uit zou maken. D66Velsen denkt juist dat je in een omgeving met slechte luchtkwaliteit er alles aan moet doen om dit te verbeteren en deelt deze visie daarom niet.

Tot slot moesten we het naar de burger toe komen met een tent voor de deur van de Burgerzaal als symbool zien. D66Velsen waardeert de intentie, maar vindt de uitvoering ongelukkig gekozen. We hadden liever gezien dat het college écht naar de inwoners toe was gegaan, in plaats van slechts een metertje of 10 voor de eigen voordeur.

Hoe het ook kan hebben leden van de fractie en bestuur van D66Velsen afgelopen zaterdag zelf laten zien. Toen hebben we onze jaarlijkse nieuwjaarsactie in de verschillende wijken van Velsen gehad. Het was een geslaagde actie met leuke reacties, maar ook een aantal zorgen. Een verslag van deze actie kunt u hier lezen.