Nieuwe flats Orionweg: D66Velsen zet de inwoners centraal

Op 1 november heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bestemmingsplan Orionweg. Er stond hier een flat van 12-hoog en er liggen nu plannen voor 3 flats met respectievelijk 6, 8 en 10 verdiepingen. D66Velsen diende een amendement in om de flats naar voren te verplaatsen, naar dezelfde plek als de 12-hoog flat stond.

De nieuwe plannen zijn een aanzienlijke verbetering voor de buurt en het sluitstuk van het masterplan Zeewijk. Voor sommige inwoners betekenen de nieuwe plannen echter een verslechtering van hun situatie. De voormalige Orionflat was namelijk niet heel breed, terwijl deze drie flats wel erg breed zijn. Voor de bewoners van de naastgelegen flat de Orion betekent dit dat zij veel minder zon gaan krijgen en tegen een grote muur aan gaan kijken. Zij hebben de gemeenteraad gevraagd om de 8- en 10-hoog flats om te draaien, zodat zij er minder op achteruit gaan. Tijdens de sessies bleek dat veel fracties dit niet wenselijk vinden, omdat de 10-hoog flat dan veel zon wegneemt voor de 8-hoog flat en de 10-hoog flat dichtbij de wijken Blauwe Zeedistel en Zandhaver zet. Dit is qua privacy volgens deze fracties onwenselijk.

D66Velsen begrijpt de bezwaren van het omdraaien van de flats, hoewel het argument privacy niet erg sterk is. De 10-hoog flat staat in de huidige plannen namelijk dichterbij de flat de Orion dan het bij omdraaien bij de Blauwe Zeedistel en Zandhaver zet. Het argument privacy zou dan toch ook moeten gelden voor de bewoners van de Orion? Als compromis stelde D66Velsen daarom voor om alle flats naar voren te plaatsen naar waar voorheen ook de Orionflat stond. De bewoners van de Orion krijgen dan met name in de middag iets meer zon. Wij hadden in de sessie verwacht dat dit steun zou vinden van de meerderheid van de gemeenteraad, aangezien wij in ons raadsakkoord hebben afgesproken de inwoner centraal te stellen.

De gemeenteraad heeft echter besloten vast te houden aan het oorspronkelijke plan, omdat het naar voren plaatsen van de flats een minder “open karakter” geeft. D66Velsen vindt de belangen van mensen echter belangrijker dan die van de uitstraling van de straat. Volgens veel fracties betekende het amendement van D66Velsen een verslechtering van de situatie voor veel andere bewoners. Dat is echter niet waar. Op dezelfde plek stond immers een 12-hoog flat. Het plan van D66Velsen betekent daarmee slechts minder voordeel voor deze bewoners en minder nadeel voor de bewoners van de Orion. De enige groep mensen die er echt op achteruit gaan in de nieuwe plannen, zijn de bewoners van de Orion. D66Velsen is teleurgesteld dat onze raad deze bewoners niet tegemoet wilden komen, maar wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners.