Motie: Stimuleer solidariteit. Vereenvoudig de regels van giften in bijstand en
verhoog het bedrag.

Motie op initiatief van Joanna van der Zanden is aangenomen die de regels rondom giften aan mensen in de bijstand versimpelt en het bedrag verhoogt. “De stijgende kosten levensonderhoud roept om meer solidariteit tussen inwoners”, aldus Joanna. Zie de video voor haar volledige toelichting.

Lees hieronder de uitgeschreven bijdrage van Joanna:

Allereerst voorzitter, wil ik benoemen dat het niet eenvoudig is om de regels rond giften aan inwoners in de bijstand te vinden. Nergens staat op de website, nog op velsenwijzer hoe wij hier mee om gaan. Via de pagina beleid en armoedebestrijding staat helemaal onderaan een link naar onze lokale regelgeving, “middelen en verantwoorde giften Participatiewet”. 
Hoe anders is dit bij buurgemeenten als Zaanstad, Amsterdam. Niet alleen is hier helder te vinden wat de regels zijn, maar de regels zijn ook nog eens veel eenvoudiger. 
 
Voorzitter, we hebben in het armoedebeleid bepaald dat het bestrijden van armoede en schulden ook iets is waar inwoners aan kunnen bijdragen. We roepen regelmatig op om solidair te zijn en vragen inwoners via boodschappenkastjes, speelgoedacties en kledingdonaties om elkaar te helpen. 
 
Echter als het gaat om een gift aan iemand in de bijstand dan hebben we veel regels en voorwaarden. D66V meent dat dit makkelijker kan. Een eenvoudiger en helder gecommuniceerd beleid over giften is voor zowel de ontvanger als de gever prettig. Je wil met een gulle actie niemand in de problemen brengen.
 
Omdat er ruimte is in de wet om giften anders en ruimer te defiëneren pleit deze motie voor een vereenvoudiging van de beleidsregels. 
 
Tevens pleit D66Velsen ervoor om het bedrag van ongeveer 1200 euro per jaar die de gemeente momenteel hanteert te verhogen naar 1800 euro per jaar. De stijgende prijzen maken deze verhoging verdedigbaar. Dit ook in navolging van andere gemeenten zoals Zaanstad en Beverwijk. Uiteraard blijft er daarboven altijd nog het maatwerk bestaan. 
 
Ik wil mevrouw Pinkus van de PvdA mede-indiener bedanken voor de medewerking. Haar technische vragen uit het najaar hebben geholpen bij het opstellen van deze motie. Ook dank aan GroenLinks, Christen Unie, Forum voor Democratie en CDA die deze motie mede indienen. 

Lees hier de motie.

Bekijk de toelichting van Joanna van der Zanden tijdens de raadsvergadering

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.