Motie D66Velsen voor containertuintjes vrijwel unaniem aangenomen

Iedere Velsenaar zal het wel herkennen: bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers. Soms omdat de container vol zit, maar vaak ook uit gemakzucht of omdat het om complete meubelen gaat. 

In andere gemeenten in ons land hebben container tuintjes geleid tot een mooier straatbeeld, en bovenal minder bijplaatsingen van afval. Bij de raadsvergadering van 28 maart heeft Ewoud Kuin van D66Velsen een motie ingediend om te starten met een kleinschalige proef met containertuintjes (zie foto onderaan dit bericht). 

Het idee is dat het realiseren van een tuintje uitnodigt tot het schoon en netjes houden van de ruimte rondom de container. 

De Raad deelde het enthousiasme van D66Velsen, met als gevolg dat de motie mede werd ondertekend door Velsen Lokaal, ChristenUnie, LGV en GroenLinks. Uiteindelijk werd de motie met slechts één tegenstem aangenomen. Wethouder Diepstraten reageerde ook positief en gaf aan er graag mee aan de slag te gaan. Een overweldigende hoeveelheid steun dus, en D66Velsen is zeer verheugd met deze stap die hopelijk naar een schoner Velsen kan leiden.