Motie D66Velsen voor bamboe verkeersborden aangenomen!

Voordat je kunt verspringen, zal je eerst een aanloop moeten nemen. Dit is een van de stappen in die aanloop.

Bij de raadsvergadering van 29 november heeft Bas de Ruig namens D66Velsen een motie ingediend om de voor- en nadelen van bamboe verkeersborden te onderzoeken. Met deze motie wilden we weer een stap zetten richting een duurzamer Velsen. Dat past geheel in de lijn van afspraken die gemeenten, waaronder Velsen, in MRA verband hebben gemaakt om zoveel mogelijk voorrang te geven aan duurzame inkoop. Een aantal gemeenten ging Velsen al voor. Zo zijn onder andere de gemeenten Bloemendaal, Dordrecht, Coevorden, Rijswijk en Texel al enige tijd met dergelijke borden bezig.

Verkeersborden van bamboe hebben meerdere voordelen ten opzichte van standaard borden van aluminium. Zo is de verwachte levensduur van 20 jaar veel langer, kunnen de borden CO2-neutraal of zelfs beter worden geproduceerd en kunnen de borden uiteindelijk worden afgevoerd worden naar een biomassacentrale, waarbij ze dus ook nog groene stroom opleveren.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat de grondstof, bamboe, volledig hernieuwbaar is. Een bamboeplant is na 4 à 5 jaar geschikt om gebruikt te worden als basismateriaal voor verkeersborden. Gedurende de levensduur van één bord groeien er dus ondertussen 4 à 5 nieuwe borden terug.

D66Velsen diende de motie in met steun van GroenLinks. Wethouder Diepstraten gaf namens het college aan enthousiast te zijn over de motie, en wilde deze graag meenemen in de bredere discussie over het (duurzame) inkoopbeleid van de gemeente. Een ruime raadsmeerderheid schaarde zich vervolgens ook achter de motie, waardoor deze met 21 van de 33 stemmen werd aangenomen. Zo hebben we weer een stap gezet naar een duurzamer Velsen!
Bekijk hier de motie