Marc Hillebrink (nr. 7) over zorg

D66Velsen wil dat alle inwoners van Velsen de kans hebben gezond en actief te zijn, maar dat lukt niet altijd. Als je zorg nodig hebt, moet je goed worden geholpen. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg van levensbelang is. D66Velsen wil meer aandacht voor preventie en persoonlijke zorg.

Marc Hillebrink is raadslid voor D66Velsen en staat op plek 7 op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik werk als beleidsmedewerker Zorg en Welzijn. Ik zie dagelijks dat goede zorgvoorzieningen, het juiste aanbod en ondersteuning bijdragen aan de gezondheid en welzijn van inwoners. Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Voor mantelzorgers wil D66Velsen goede ondersteuning regelen. Ik ben zelf mantelzorger en weet dat dit heel mooi is, maar ook zwaar kan zijn. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe!”

D66Velsen wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in een passende woning kunnen blijven wonen. Ook willen wij jongeren sneller helpen door in te zetten op vroegsignalering en preventie. Wie hulp nodig heeft, moet zoveel mogelijk de regie kunnen hebben, met één contactpersoon en behouden van het persoonsgebonden budget (PGB).  Zo zorgt D66Velsen voor goede zorg in Velsen!

Marc Hillebrink over zorg

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.