Kandidaatstelling oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos voor de Tweede Kamerverkiezingen

Naast Hülya Kat heeft ook oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Onderstaand kunt u haar motivatie daartoe lezen:

”Beste leden van D66 IJmond

Politiek is sinds mijn jonge jaren een belangrijk factor in mijn leven. Als kind maakte ik namelijk de Anjerrevolutie in Portugal mee. Dat was beangstigend, net zoals nu (op een andere manier) deze Corona tijd, maar het motiveerde mij te streven naar een betere toekomst.
In 2013 ben ik, na een cursus over “Politiek Actief” worden, lid geworden van D66 en meteen mocht ik aan de slag als raadslid voor de Gemeente Velsen. Het is een periode geweest vol van leermomenten, nieuwe inzichten en constante groei. Sinds 2018 ben ik Politiek secretaris voor D66 Noord-Holland en later ook vicevoorzitter.

In mijn tijd als raadslid en later als regiobestuurder heb ik geconstateerd dat veel van de uitdagingen waar gemeentes voor staan alleen op landelijk niveau opgelost kunnen worden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van #Onderwijs en #Wonen. In gesprek met mensen op straat en uit het nieuws concludeerde ik dat:
Een groeiend aantal mensen zichzelf niet vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer.

Mensen bang en onzeker zijn en stemmen op degenen die daarop inspelen.

Er is een bewustzijnsverandering nodig, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Redenen voor mij om mij voor de Tweede Kamer te kandideren.

Het huidige tijdperk is er een van angsten, onzekerheden en complexe economische vraagstukken. Wij kunnen niet meer leven zoals tot nu; het moment om onze maatschappij te herscheppen is daar. Ik wil mij inzetten om vernieuwende oplossingen te vinden voor problemen waarmee wij nu en in de komende tijden geconfronteerd worden. Ik ben een sociaal-liberaal die wil opkomen voor degenen die in angst en onzekerheid leven, doortastend en vasthoudend. Ik stop pas wanneer een probleem echt is opgelost.

Mijn netwerk raakt vele sociale lagen: ik ben iemand die ook dichtbij de gewone mens staat, die contact heeft met mensen afkomstig uit andere landen, met verschillende opleidingsniveaus en uit verschillende culturen. Net zo divers als de IJmond en haar inwoners. Hen en degenen die zich niet gehoord voelen wil ik een stem geven. Een stem voor een stem.”

Teresa da Silva Marcos