Invalidentoilet seniorencentrum Zeewijk wordt gerealiseerd

Op 26 maart 2020 heeft D66Velsen in samenwerking met het CDA een motie ingediend om het toilet in Seniorencentrum Zeewijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het toilet voldeed niet aan de landelijke eisen voor een gehandicapten invalidentoilet, terwijl er wel veel mensen met rollators en rolstoelen gebruik maken van dit centrum. Om ervoor zorg te dragen dat ook deze mensen gebruik kunnen maken van het toilet heeft D66Velsen in de motie het college verzocht om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum.

Naar aanleiding van deze motie is er jongstleden door het college van B en W een besluit genomen om een eenmalige bijdrage te leveren om het toilet in het seniorencentrum Zeewijk om te bouwen tot een invalidentoilet, dat voldoet aan de landelijke eisen. Ook de andere gebruikers van het centrum zullen hier een financiële bijdrage aan leveren. D66Velsen is blij met dit besluit, we zijn weer een stapje dichter bij een inclusieve samenleving.

Els Zorgdrager
Lees hier het bericht van de IJmuider Courant