Installatie nieuwe raadsleden

Tijdens een feestelijke vergadering op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waaronder ook de nieuwe D66Velsen fractie. We zijn de komende raadsperiode 5 zetels sterk en daarmee stevig de tweede partij van Velsen. We kijken er enorm naar uit om met uw vertrouwen de komende jaren onder andere samen te gaan werken aan goede zorg, goed onderwijs en goed wonen. De afgelopen jaren hebben we telkens veel uit onze verkiezingsprogramma’s weten te verwezenlijken; de komende periode gaan we hard aan de slag om dat weer voor elkaar te krijgen.

De nieuwe fractie bestaat uit Annette Baerveldt, Els Zorgdrager, Henk Wijkhuisen, Sander Smeets en Bas de Ruig. Tijdens de eerste vergadering is Ewoud Kuin tevens benoemd tot steunfractielid.