Groene schoolpleinen en veilige schoolzones: D66Velsen omarmt ideeën van scholieren

De jeugd heeft de toekomst. Dat bleek wel tijdens de raadsvergadering van 26 november waarin twee verschillende ideeën van basisschoolleerlingen uit Velsen breed door de raad werden omarmt.

Allereerst spraken aan het begin van de vergadering drie leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool Het Anker uit Velserbroek in. Zij hadden zorgen over de verkeerssituatie bij hun school en hadden zelfs een presentatie voor de raad voorbereid om dat duidelijk te maken. De oplossing die zij zelf voorstelden was eveneens duidelijk: maak van de Grote Buitendijk ter hoogte van de school een zogenoemde ‘Schoolzone’. Dit is een verkeerszone met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur die duidelijk staat aangeduid met (felgekleurde) markeringen langs en op de weg. D66Velsen was het van harte eens met de leerlingen dat het eigenlijk raar is dat op dat stuk weg nog 50 gereden mag worden, terwijl er al wegversmallingen en drempels aanwezig zijn. Door daar een schoolzone te creëren zou de veiligheid voor leerlingen toenemen. De wethouder kon gelukkig gelijk toezeggen om binnenkort eens samen met de leerlingen te gaan kijken of een schoolzone mogelijk is en met de uitkomst daarvan bij de raad terug te komen. D66Velsen staat er in ieder geval positief tegenover en we zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van het bezoek van de wethouder.

Een tweede initiatief dat vanuit basisschoolleerlingen was aangedragen, was om als gemeente eens samen met scholen te gaan kijken of de schoolpleinen niet verder vergroend kunnen worden. Leerlingen van de Jan Campert school in Driehuis hadden daar zelf een motie voor geschreven en deze aan de gemeenteraad voorgelegd. Al voor de raadsvergadering was duidelijk dat deze motie op brede steun kon rekenen, aangezien alle partijen, waaronder dus ook D66Velsen, hadden aangegeven de motie mede in te willen dienen.

De schoolpleinen in Velsen zijn op dit moment nog relatief ‘grijs’. Dat is om meerdere redenen nadelig. Zo kan het water na een flinke regenbui, en daarvan hebben we er de laatste jaren steeds meer, minder makkelijk weg en komt het de biodiversiteit in onze gemeente niet ten goede. Door schoolpleinen verder te vergroenen wordt een positieve bijdrage geleverd aan biodiversiteit, duurzaamheid en het milieu. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op de fysieke ontwikkeling en sociale vaardigheden van leerlingen.

De motie vraagt het college concreet om samen met de scholen te gaan kijken naar welke mogelijkheden er zijn om de schoolpleinen te gaan vergroenen en daarbij de ervaringen van het Tender College en de expertise van het Pieter Vermeulen Museum te betrekken. In het tweede kwartaal van 2021 moet duidelijk worden wat die overleggen hebben opgeleverd. D66Velsen hoopt dat we snel daarna inderdaad snel stappen kunnen zetten om de pleinen echt groener te maken. Immers, een groen, vrolijk een leerzaam plein, wie kan daar nu tegen zijn?