Gezamenlijke raadsvragen over informatievoorziening plangebied De Hofgeest

D66Velsen, CDA, ChristenUnie en PS hebben gezamenlijke raadsvragen gesteld over de informatievoorziening rondom Plangebied De Hofgeest. In 2019 is de raad geïnformeerd dat hier woningen zouden komen vanaf €310.000,- en 50% zou vallen in de categorie middelduur tot duur (rond de €363.000). De realiteit is dat de indicatieve woningprijs begint bij €560.000,-. Wij erkennen dat woningen in twee jaar duurder zijn geworden, maar niet 80% duurder.

De fracties zijn zeer teleurgesteld over de prijs van woningen die gebouwd worden. We hadden bij voorkeur gezien dat er ook starterswoningen in dit plan zouden komen (zoals in 2011 afgesproken) en dienden daarvoor in juni 2019 een motie in, maar daar was helaas geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Een groot deel van de partijen vond het voldoende dat er middeldure tot dure woningen gebouwd zouden worden, wat nu echter ook niet correct blijkt. Er is daarmee een besluit genomen op basis van onjuiste informatie. In onze vragen willen wij dan ook weten of het college concrete afspraken heeft gemaakt met de projectontwikkelaar over de prijscategorieën en wat het college gaat doen om te zorgen dat die afspraken nagekomen worden. Voor ons is dit hoofdstuk nog niet afgesloten!

Verder willen wij een uitleg van het college waarom zij de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd over de prijzen van woningen die in De Hofgeest gebouwd zouden worden. Wellicht baseerde zij zich op informatie van een projectontwikkelaar, maar indien het college in 2019 al wist dat de woningen vanaf 128m² zouden worden gebouwd, had zij ook in 2019 kunnen bedenken dat €310.000,- geen realistische prijs zou zijn en de raad daarover moeten inlichten. Dat is niet gebeurd. Als gemeenteraad moeten wij kunnen vertrouwen op de informatie vanuit het college. Dat is de basis van onze controlerende en kaderstellende taak.

Er is in dit plan bewust gekozen voor doorstroom in een poging elders op de woningmarkt ruimte te creëren voor starters. Wij blijven er echter bij dat als je woningen voor starters bereikbaar wil maken, je simpelweg woningen voor starters moet bouwen. Iedereen die nu een woning zoekt, weet namelijk dat woningen onder de €325.000,- in Velsen nauwelijks te vinden zijn buiten IJmuiden en Velsen-Noord (momenteel zelfs 0). Daar moet vaak dan ook nog heel fors overboden worden, waardoor de uiteindelijke koopsom vaak (ruim) boven dat bedrag uitkomt. We moeten daarom bouwen om starters een kans te geven, in plaats van te hopen op doorstroming die nauwelijks voorspelbaar is.

Wij willen daarnaast inzetten dat bij nieuwbouw in Velsen meer wordt geborgd dat inwoners uit Velsen voorrang krijgen, zodat we wél echt bouwen voor onze inwoners. Ook zien wij dat diverse gemeenten inmiddels kiezen om zelf de typen woningen te ontwikkelen die projectontwikkelaars niet lijken te willen bouwen. Wij willen dat het college serieus naar deze mogelijkheid gaat kijken, om te zorgen dat we meer gaan bouwen voor de behoefte van onze inwoners en minder bouwen voor de winst van de projectontwikkelaar.

Bekijk hier de gezamenlijke raadsvragen

Lees het gezamenlijke persbericht dat wij eerder publiceerden over dit onderwerp

Sander Smeets