Participatieavond over Flexwoningen in Santpoort-Noord

Op maandagavond woonde Arjen Uytendaal als buurtbewoner en raadslid namens D66Velsen, een bewonersbijeenkomst bij in het BUKO-stadion. Meer dan 200 bewoners uit Santpoort waren aanwezig en waren het er allemaal over eens dat er sneller flex-woningen moeten worden gebouwd in Velsen, maar niet in hun buurt.

Valckenhoeflaan en/of Paramaribostraat

Uit de gehouden enquête bleek dat bewoners rond de Valckenhoeflaan de Paramaribostraat als locatie aanwezen en andersom. Bewoners die verder weg wonen, geven aan dat een verdeling over beide buurten het beste is. Er werden veel bezwaren naar voren gebracht voor beide locaties en er werd een grote gezamenlijke voorkeur uitgesproken voor een andere locatie. Er werden verschillende suggesties gedaan, waaronder het plaatsen van 2 verdiepingen op Velserhooft, het gebruik van de Naaldkerk of het pand van Noppes, een extra laag op de appartementen aan de burgemeester Weertplantsoen of het bouwen op het landje tegenover de Welkoop. Echter, de wethouder en de projectleider gaven aan dat deze locaties óf geen eigendom zijn van de gemeente óf buiten het stedelijk gebied vallen, wat betekent dat de provincie hierover gaat en dat het lang kan duren voordat er iets gebeurt.

Versnellen woningbouw

De gemeenteraad heeft de wethouder opdracht gegeven om de woningbouw te versnellen, wat hij probeert te doen door flex-woningen op gemeentegrond in een woonkern te bouwen, omdat dit de snelste optie is. Bijna alle partijen van de gemeenteraad waren aanwezig om naar de zorgen van de bewoners te luisteren. De wethouder heeft na urenlang geduldig de bewoners standvastig te woord te staan, de toezegging gedaan om zelf bij de vergaderingen van de werkgroep aan te sluiten en ervoor te zorgen dat er een plan wordt gemaakt dat aan de meeste bezwaren tegemoetkomt en dat acceptabel is voor de omwonenden. Het plan dat we in juni of september als raad krijgen voorgelegd, moet ruimte bieden aan woningzoekenden, jongeren, spoedzoekers en statushouders.

Stichting Santpoort en lokale binding

Er werden weinig tegenargumenten gehoord, maar toen een werkgroepslid het woord nam, werd meteen opgeroepen om hem te verwijderen. Opvallend was dat er ook werd ingesproken door mensen die wel een woning hebben gekocht in Santpoort maar er (nog) geen binding mee hebben. Het is belangrijk om te weten dat de Stichting Santpoort al 40 jaar strijdt voor het behoud en de bescherming van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap van het dorp. Zij laten dit op elk dossier aan iedereen weten en zoeken nauw contact met politiek en wethouders.

Het lijkt wel of er steeds meer mensen in ons mooie dorp komen wonen die hier wel wonen maar er nog geen echte sociale binding mee hebben. Die bezwaren maken tegen ons dorpsfeest in plaats van ervan te genieten. Ik zou zeggen, sluit je aan en doe mee met met de lokale evenementen, lees een lokale krant, doe je kinderen op de Scouting, ga sporten bij Suomi, speel een instrument bij Soli, koop lokaal; je groente en fruit bij Steef, je koffiebonen bij Sander, je vis bij de andere Sander en je melk, zuivelproducten en eieren bij de boerderijwinkel.

Geniet van het wonen in ons dorp, maar gun ook onze en jullie jongeren een woonplek hier, want een woning kopen gaat niet meer, die zijn ondertussen te duur geworden.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.