Een groene omgeving voor iedereen!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 november jl. is de ingediende motie van D66 Velsen, waarin wij aandacht vroegen voor een toegankelijke groene omgeving voor iedereen, aangenomen. 

Gemeente Velsen staat voor een inclusieve samenleving, oftewel iedereen moet mee kunnen doen! Gezien de bezuiniging op het onderhoud van groen, maken inwoners zich zorgen over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Deze motie zou overbodig moeten zijn, maar het gebeurt nog te vaak dat er achteraf dure aanpassingen gedaan moeten worden na herinrichting in de openbare ruimte.

Daarom heeft de raad van velsen het college gevraagd om bij het onderhoud van groen, de herinrichting en renovatie van parken, plantsoenen en openbare ruimte rekening te houden met de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking van welke aard dan ook.