De nieuwe APV: Oog voor overlast

In de sessie van 15 november is de nieuwe APV besproken. In deze Algemene Plaatselijke Verordening staat de gemeentelijke regelgeving beschreven. De APV van Velsen was aan een grondige vernieuwing toe. De enorme hoeveelheid stukken en veranderingen waren voor D66Velsen aanleiding te pleiten voor een regelmatige herziening van de APV en niet weer alles op te sparen zoals nu het geval was geweest. Een voorstel om eens per 2 jaar te evalueren kon op veel steun rekenen van andere partijen.

D66Velsen is blij dat allerlei onnodige regels verdwenen waren maar pleitte toch voor het opnemen van een artikel die het mogelijk maakt het voeren van dieren in de openbare ruimte wat tot overlast kan leiden te verbieden. Ook zou D66Velsen graag zien dat de motie die is aangenomen om roken bij de ingang van sporthallen en openbare gebouwen niet meer toe te staan te ondersteunen door de mogelijkheid van handhaving en dat dus in de APV op te nemen.

Tot slot vroeg een inspreker aandacht voor het kunnen ingrijpen van de gemeente bij hinderlijke rookoverlast van open vuur in tuinen analoog aan het artikel over open vuur op het strand. D66Velsen heeft er bij de burgemeester op aangedrongen nog eens goed naar de tekst van de APV te kijken. D66Velsen overweegt een amendement op deze punten indien deze niet worden opgenomen in de APV. De APV zal waarschijnlijk worden vastgesteld in de raad van 20 december. Heeft u voor die tijd nog vragen of suggesties over de APV mail dit dan naar [email protected] onder vermelding van ‘Suggestie APV’.