De begroting 2019: D66Velsen gaat voor duurzaam, inclusief en solide

Op donderdagavond 8 november vergaderde de raad over de begroting voor 2019. Voor D66Velsen stonden daarbij drie zaken centraal: een duurzame gemeente met oog voor de toekomst, een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en een solide financieel beleid. D66Velsen ziet veel positieve punten in de begroting, maar er waren ook zaken die beter konden.

Lees hieronder de tekst die onze fractievoorzitter Sander Smeets tijdens de beschouwingen heeft uitgesproken:

Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Dus moet je zeilen op de wind van vandaag.


Dames en heren, met de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen. Toch is dat het voorstel van dit college. Er is een begroting gemaakt op basis van de toen bekende cijfers. Logisch. Toen kwam echter de septembercirculaire. Ineens staan alle cijfers op rood en lijken bezuinigingen onafwendbaar. Toch zegt dit college, wij gaan door met alle nieuwe voorstellen die wij hebben gemaakt en in de kleuren van de begroting staan. Die hebben wij nu eenmaal gedaan, de nieuwe cijfers veranderen daar niets aan. Dames en heren, wij kunnen dan slechts concluderen dat het college de kleuren van de begroting in ieder geval niet binnen de lijntjes heeft gekleurd. Als raad kunnen wij dit veranderen. Immers in ons raadsprogramma staat dat er bij alle opgaven aandacht moet zijn voor de financiële haalbaarheid. De gemeente is gebaat bij een solide financiële positie. Daarom streven we ernaar om deze positie te handhaven met een sluitende meerjarenbegroting. D66Velsen dient daarom, geheel in lijn met het raadsakkoord, een amendement in om alle nieuwe structurele uitgaven, die niet gedekt zijn, niet op te nemen in deze begroting. Het college kan deze voorstellen in de voorjaarsnota dan opnieuw doen en de raad kan deze voorstellen dan afwegen tegen de bezuinigingen die daartegenover staan. Het is immers niet logisch om nu structureel nieuw beleid op te nemen te doen, als je nog niet weet welk bestaand beleid je daarvoor moet laten. Want dames en heren, als je de stand van de wind niet kan veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

D66Velsen hecht er waarde aan om beleid samen met bewoners te maken. Ervaringsdeskundigen heb je immers alleen in de wijk zelf. Blij zijn wij dan ook met de afspraak die wij als raad hebben gemaakt om de inwoners centraal te zetten en meer te luisteren naar bewoners. Het college vertaalt extra communicatie. D66Velsen ziet het nut van een andere vorm van communicatie, maar vraagt zich af of extra communicatie de manier is. Een stap zetten van een communicatie van zenden en ontvangen naar begrijpen en verbinden kan ook nu. D66Velsen vraagt zich echter af of we er daarmee wel zijn. Samen met inwoners is immers breder dan communicatie, dat is ook bewonersinitiatieven, meer participatie. Wij vragen ons af of het college dit voldoende op het netvlies heeft.

D66Velsen vraagt aandacht voor groepen die meer moeite hebben om te participeren. Dit college zet in op digitalisering, dat is goed, maar hoe zit het met de 20% die niet digitaal onderlegd is? En nog belangrijker, hoe zit het met de 12,5% van onze inwoners die laaggeletterd is? Wij verwachten van het college dat zij er goed op zullen letten dat deze groep niet buiten de boot valt. D66Velsen zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat betekent dat wij extra ons best moeten doen om de mensen te steunen die minder mee kunnen komen.

U kent allen D66Velsen als een partij dit inzet op een duurzame samenleving. Wij zetten ons in voor meer duurzame energie, maar een duurzame samenleving is breder dan dat. Een duurzame samenleving betekent een samenleving waarin onze kinderen minstens even goede kansen hebben als wij hadden. Een samenleving waarin de luchtkwaliteit ons geen maanden van ons leven kost. Een samenleving waarin afval een nieuwe grondstof is. D66Velsen zet zich daar altijd voor in, vroeger, nu en in de toekomst. Bij deze begroting dient mijn collega Ewoud Kuin daarom een motie in om het afvalbrengstation ook op zondag te openen. Want 80% van het gemelde zwerfafval gaat over grofvuil. Op zaterdag is het afvalbrengstation in de middag open en is deze ontzettend druk, de weekendopening voorziet duidelijk in een behoefte. Dat is logisch, want wij slaan in het weekend allemaal aan het klussen of opruimen. Een luisterende overheid zorgt dan ook voor de faciliteiten om in het weekend het afval wat hieruit komt, weg te kunnen brengen. Dat bevordert bovendien scheiding van de verschillende reststromen en is dus goed voor de circulaire economie. Niet voor niet staat in het raadsakkoord dat we aandacht hebben voor afvalscheiding (Van Afval naar Grondstof). Wij zullen ons blijven inzetten voor een duurzaam Velsen, daar kunt u op vertrouwen.

D66Velsen staat voor een solide financieel beleid
D66Velsen luistert naar de inbreng van bewoners
D66Velsen gaat voor een Velsen waarin het ook voor onze kinderen aantrekkelijk wonen is.

Bekijk hier de begrotingsraad terug (beschouwing D66Velsen vanaf 16:35)