D66Velsen zet zich in voor het Pieter Vermeulen Museum

De gemeenteraad heeft besloten de stekker te trekken uit het project BRAK!/PVM, waarmee gespeculeerd wordt met de toekomst van het PVM. D66Velsen heeft zich ervoor ingezet om het BRAK! een extra kans te geven en het Pieter Vermeulen Museum (PVM) een zachte landing te geven.

D66Velsen heeft zich er hard voor gemaakt om het BRAK!/PVM een extra kans te geven. De bezwaren van het college waren allemaal gebaseerd op onduidelijkheden, die extra tijd nodig hadden. D66Velsen heeft daarom voorgesteld die extra tijd te gunnen. Alternatief heeft D66Velsen nog voorgesteld in ieder geval te borgen dat de projectorganisatie nog een tijd kan worden ingezet voor het PVM. Op die manier kunnen zij geholpen worden met de nieuwe huisvesting en de reeds in gang gezette fondsenwerving blijven benutten. Dit is beide overeenkomstig met de wensen geuit door het bestuur van het PVM.

Helaas haalde geen van de voorstellen van D66Velsen een meerderheid en worden de wensen van het PVM opzij geschoven. Er waren zelfs partijen die spraken van voorstellen voor de bühne. Een verbazingwekkend cynische uitspraak wanneer D66Velsen zich inzet voor het PVM en voor wat wij geloven. Wij geloven namelijk dat het onrechtvaardig is dat het PVM nu na 15 jaar in een “tijdelijk pand” te zitten en beloften van een nieuw gebouw weer opnieuw moet beginnen met herhuisvesting. Wij geloven dat wanneer je een belangrijk deel van de organisatie weg trekt tijdens dit traject van herhuisvesting, er te veel gevraagd wordt van een organisatie die draait op vrijwilligers. Wij geloven dus dat deze raad de toekomst van het PVM op het spel zet.

Als een pleister op de wond heeft de gemeenteraad nog een motie aangenomen dat er snel begonnen moet worden met het traject van herhuisvesting. D66Velsen zal er scherp op letten dat het PVM actief geholpen wordt in dit traject. De collectie van het PVM ligt al te lang te verpieteren in een ongeschikt gebouw. Het PVM heeft al veel te lang moeten wachten op het inlossen van de belofte van een nieuw gebouw. D66Velsen zal er daarom zeer scherp op toezien dat de belofte snel en fatsoenlijk wordt ingelost.