D66Velsen zet in op toegankelijke speelplekken

Vooraf aan de raadsvergadering van 1 november heeft D66Velsen tijdens het actualiteitenuurtje vragen gesteld over de toegankelijkheid van speelplekken in de gemeente Velsen voor kinderen met een beperking.

D66Velsen was geschrokken van het bericht dat maandag 29 oktober jl. in de IJmuder Courant stond. Hierin vertelt Ravey Vuijk dat hij, nu hij rolstoelafhankelijk is, geen gebruik meer kan maken van het speelplekje in zijn buurt en daardoor veel vriendjes is kwijtgeraakt. Na contact met de moeder van Ravey bleek het om de speelplek in de Casembroodstraat te gaan. Ravey kan niet op het speelplek komen zonder hulp van anderen, omdat bij dan door het gras en andere obstakels moet, met als resultaat dat Ravey dus binnen zit. Dat kan volgens D66 dus nooit de bedoeling zijn…..

In 2013 heeft D66Velsen een motie ingediend om speelplekken ook toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking, de raad heeft die motie ook aangenomen.. De speelplek in de Casembroodstraat is in 2016 gerenoveerd en wij hebben niet de indruk dat deze speelplek ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Niet qua entree, ondergrond en spelmateriaal.

Bij grote speelplekken participeren omwonenden en overlegt de gemeente hoe speelplekken ook geschikt kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking, bij kleine speelplekken worden omwonenden alleen geïnformeerd via een brief, zonder dat er specifiek aandacht is voor kinderen met een beperking uit die buurt. D66Velsen vindt dat ook bij kleine speelplekken gekeken moet worden of de speelplek toegankelijk is voor iedereen en dat er ook spelmateriaal moet zijn dat ook geschikt is voor kinderen met een beperking, juist omdat jonge kinderen in de omgeving van hun eigen huis buiten moeten kunnen spelen.

De wethouder gaf in zijn reactie hierop aan dat hij het betreurt dat Ravey geen gebruik meer kan maken van het speelterrein. Hij is het eens met D66Velsen dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de speelplekken en voortaan wordt er gekeken of er kinderen in de buurt van een speelplek wonen die een beperking hebben en wat zij dan nodig hebben. D66Velsen zal bij het speelplan 2019 en de volgende jaren goed in de gaten houden of er ook daadwerkelijk voldoende aandacht wordt geschonken aan de toegankelijkheid.

Els Zorgdrager
Lees hier het artikel uit de IJmuider Courant