D66Velsen zet in op beleid voor openbare toiletvoorzieningen in Velsen

Het door Nederland geratificeerde VN Verdrag Handicap bepaalt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen die als gevolg van een chronische aandoening kampen met continentieproblemen. Alleen al wat betreft urine-incontinentieproblemen door medische oorzaken heeft Ca. 1 op de 5 inwoners van onze gemeente behoefte aan een openbare toiletvoorziening. Daarbij komen dan nog mensen met bijvoorbeeld darmklachten. Bij gebrek aan openbare toiletvoorzieningen blijven veel mensen uit angst voor een ‘ongelukje’ dan maar thuis. Dit leidt gemakkelijk tot sociaal isolement. De Continentie Stichting Nederland (CSN) vraagt aandacht voor mensen met continentieproblemen.

In 2018 zijn alle gemeenten aangeschreven met de vraag in hoeverre zij in het kader van het VN Verdrag Handicap zorgen voor voldoende toiletvoorzieningen. Uit de brief van CSN bleek dat de gemeente Velsen niet heeft gereageerd op het verzoek om een vragenlijst in te vullen, en daardoor inzicht te geven in het beleid van de gemeente. Omdat D66Velsen veel belang hecht aan een zo goed mogelijke inrichting voor iedereen en zeker ook voor mensen met een handicap, heeft D66 vragen gesteld aan het college en gevraagd of het college bereid is om een beleid te maken ten aanzien van openbare toiletvoorzieningen.

Uit de beantwoording van vragen die D66 Velsen heeft gesteld, kwam een beeld naar voren waar D66Velsen zich niet gelukkig mee prijst. Het niet hebben van een openbaar toilettenbeleid biedt geen continuïteit voor de toekomst en zeker niet voor mensen met continentieproblemen. Volgens de CSN, de maag Lever Darm Stichting en andere leden van de Toiletalliantie betekent het dat in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken om de 500 meter een openbaar toilet moet zijn. Ook moet er bewegwijzering zijn naar de toiletten toe.

Als we dit vertalen naar Velsen is het niet best gesteld. In het winkelgebied is 1 openbaar invalidentoilet gerealiseerd, zonder bewegwijzering en volgens gehandicapten ook niet goed toegankelijk in verband met een smalle toegangsgang. Ook is het toilet niet 24/7 toegankelijk, alleen tijdens de normale winkelopening. Bijvoorbeeld tijdens koopzondagen is het toilet gesloten. Uit de beantwoording van het college bleek dat er weinig gebruik van gemaakt wordt en dat er daarom geen openbaar gehandicaptentoilet bij zal komen. D66 Velsen betreurt dit, juist omdat het toilet niet vindbaar is. Mensen hadden het uit de krant moeten vernemen dat er in de Engelmundusstraat een invalide gehandicaptentoilet is gekomen. Ook is dit toilet niet terug te vinden in diverse apps die juist door mensen met continentieproblemen gebruikt wordt. Het winkelend publiek vindt in de winkelstraat geen enkele aanwijzing dat het toilet bestaat, ook de toegang tot het toilet valt niet op. D66Velsen wil graag dat er op korte termijn bordjes geplaatst worden op de Lange Nieuwstraat en dat er een duidelijke sticker op de toegangsdeur komt.

Het college streefde ernaar om aan het einde van 2019 terug te komen hoe zij uitwerking kunnen geven aan het VN Verdrag. En onderdeel van het verdrag is de toegankelijkheid van gebouwen waarin ook de beschikbaarheid van (openbare) toiletten wordt meegenomen. D66Velsen is hier heel nieuwsgierig naar omdat juist een van onze openbare gebouwen waar veel ouderen en mensen met een beperking komen, niet toegankelijk is qua toilet.

Bekijk hier de antwoorden van het college op onze raadsvragen