D66Velsen vraagt aandacht voor jongeren die door Corona zijn gestopt met sporten

In meerdere berichtgevingen in media en binnen onderzoeken zoals van GGD Kennemerland, het RIVM en NOC*NSF wordt er aandacht gevraagd voor de schade van Corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Meer dan 50% van de jongeren is de afgelopen periode gestopt met sporten en veel minder gaan bewegen.

Het is algemeen bekend dat sporten ontzettend belangrijk is voor welzijn, zowel mentaal als fysiek. Naast de belangrijke, sociale component. D66Velsen heeft daarom vragen gesteld aan het college over de afname van jongeren aan sportactiviteiten. Heeft het college hier aandacht voor? Wat laten de cijfers in Velsen zien? Meent het college ook dat er urgentie ligt om jongeren zo snel mogelijk weer te enthousiasmeren om te gaan sporten. En hoe gaat zij dat aanpakken? En heeft het college aandacht voor een mogelijke afname van het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen?

Met name over jongeren in kwetsbare situaties zijn onze zorgen het grootst. Zij waren al moeilijker in beweging te krijgen voor Corona. Ze missen vaak een ‘sportmaatje’ en zijn niet lid van een vereniging. Hierdoor zullen deze jongeren wellicht de draad minder snel oppakken.

Corona heeft ons allen op achterstand gezet, maar voor de jongeren hebben we een extra verantwoordelijkheid te nemen om hen snel weer gemotiveerd te krijgen om te gaan sporten nu het ook weer mag.

D66Velsen wacht de antwoorden af en hoopt op een actieve houding
van het college.

Joanna van der Zanden

Bekijk hier de ingediende raadsvragen