D66Velsen verzacht de pijn van bezuinigingen

Bij de begrotingsbehandeling lag een bezuinigingsopgave van ongeveer 6,5 miljoen per jaar en was de spaarpot bovendien leeg. D66Velsen betreurt dat er geen financieel verstandiger beleid is gevoerd. Tegelijkertijd is er weinig te doen aan de situatie en hebben wij ons dus ingezet om de pijn te verzachten.

D66Velsen was erg teleurgesteld dat in coronatijd de lasten van onze inwoners toenemen met €44 per jaar, per huishouden. Iets dat we vanwege de moeilijke financiële situatie ook niet kunnen dempen. Een stijging van het afvalstoffentarief, terwijl onze inwoners mogen verwachten dat die met 4 bakken in de tuin juist verlaagd zou worden. Deze stijging van de lasten in een tijd waarin veel van onze inwoners het al moeilijk hebben, is niet uit te leggen.

Verder was D66Velsen verbaast dat het voorstel vanuit het college ook veel bezuinigingen op verenigingen kende. D66Velsen is een partij die zich sinds jaar en dag inzet voor kansengelijkheid en de mogelijkheid voor iedereen om het maximale uit zichzelf te halen. Mensen zich zo goed mogelijk te laten ontplooien en talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Verenigingen zijn de plekken waar dat gebeurt. Het zijn de plekken waar mensen sociale contacten opdoen, werken aan hun lichamelijke gesteldheid door te sporten, of juist geestelijke gesteldheid door zich te ontwikkelen met kunst en cultuur. De plek waar je in aanraking komt met anderen met een gelijke interesse, of juist de plek waar je in aanraking komt met compleet nieuwe ervaringen en visies die het leven verrijken. De vereniging als ontmoetingsplaats van de samenleving. Eigenlijk Nederland in het klein.

Juist in dat cement wil D66Velsen niet bezuinigen, zeker niet in Coronatijd. Culturele verenigingen hadden het al niet makkelijk. Sportverenigingen liggen weer stil en hebben moeite hun leden vast te houden. Eenzaamheid wordt versterkt door het advies thuis te blijven. Toch is het voorstel om hier op te bezuinigen. Door de huur voor sportverenigingen met 5% te verhogen, jaag je ze op kosten die ze nu niet kunnen dekken. Door te snijden in kunst en cultuur geef je ook hier wellicht de genadeklap die we ons niet kunnen veroorloven. Door te snijden in de ontmoetingsfunctie, versterk je de eenzaamheid die door corona zoveel meer op de loer ligt. Bezuinigingen die we moeilijk kunnen uitleggen, terwijl er op geen enkele manier wordt gesneden in luxe producten als citymarketing. Een product dat de wethouder ten onrechte verdedigt als het cement van de samenleving, laat het de verenigingen niet horen.

D66Velsen is het gelukt om in de sessie voldoende medestanders te vinden om enkele bezuinigingen ernstig te verzachten. De bezuiniging op culturele instellingen wordt geschrapt en de huurverhoging voor sportverenigingen wordt in 2021 nog niet ingevoerd. Verder wordt dankzij een motie van D66Velsen samen met Stichting Welzijn gezocht naar alternatieve bezuinigingen voor de ontmoetingsfunctie. Dit alles betalen wij door langzamer te sparen voor de bijdrage van Velsen aan de A8-A9. Een bijdrage die voor D66Velsen toch al geen topprioriteit is, maar waar wel een bestuurlijke afspraak voor ligt.

Al met al is D66Velsen blij dat we de pijn hebben kunnen verzachten. De komende periode zullen wij scherp kijken naar de afvalkostenheffing, want hier gaat het echt niet goed. D66Velsen heeft nog openstaande raadsvragen en u kunt erop rekenen dat wij het college hier scherp op zullen controleren.