D66Velsen tegen bouwen in Beeckesteijn, Velserbeek en Natura 2000-gebied

Donderdag 10 december stond de Omgevingsvisie op het programma in een consulterende sessie. Een belangrijk onderwerp, waarbij de integrale visie van de gemeente tot 2040 wordt vormgegeven. Een deel hiervan is locaties voor woningbouw na 2030. Hiervoor heeft het college een onderzoeksbureau (SITE) opdracht gegeven om hier een eerste aanzet toe te doen. In deze sessie werden de uitkomsten besproken. Dit leidde tot onderstaand beeld met daarin de “strategische clusters” waar het onderzoeksbureau goede kansen zag voor woningbouw.

Wat opvalt is dat er veel in de randen gezocht wordt, en dat Velserbeek en Beeckesteijn ingekleurd zijn als potentiele locaties. D66Velsen heeft bij het zien van deze kaart aangegeven zich overvallen te voelen en zich te verbazen. Beeckesteijn en Velserreek zijn uitermate waardevolle stukken groen in deze gemeente, zoals ook benoemd in het groenstructuurplan. Voor D66Velsen is woningbouw hier dus absoluut onbespreekbaar. Beeckesteijn is bovenien eigendom van Natuurmonumenten, en Velserbeek is sinds kort een Rijksmonument. Los van onwenselijk, is woningbouw hier dan ook niet mogelijk. Toch zijn die hier op de kaart helemaal volgekleurd met woningbouw.

De opdracht van SITE was breed: op een aantal no-go’s na hebben ze een zo ruim mogelijke bandbreedte aan mogelijkheden verkend. Spaarnwoude is bijvoorbeeld als no-go bestempeld. Dit ging aan de hand van sessies met wethouders, onderzoekers en ambtenaren met een kaart en een viltstift.

Op deze manier is breed nagedacht, maar het is echter niet duidelijk op basis waarvan bijvoorbeeld de no-go’s zijn meegeven, wat het proces niet transparant maakt en zo eigenlijk een valse start is.  Temeer omdat er nu ook voor Driehuis een dorpsdialoog plaatsvindt, onder andere over wat voor dorp Driehuis in de toekomst wil zijn. Na navraag van D66Velsen waarom dit proces niet is afgestemd met de dorpsdialoog, antwoorde de wethouder dat de dorpsdialoog over het “hier en nu gaat” en dit traject over “de toekomst”.

Het jaar 2030 is echter over 9 jaar al, en om de vraag “wat voor dorp wil Driehuis in de toekomst zijn” goed te kunnen beantwoorden is dit onderwerp dan ook onontbeerlijk. Bovenal omdat de bestuurlijke besluiten daartoe wel nu genomen moeten worden en niet pas in de toekomst. Volgens D66Velsen is deze trajecten niet op elkaar afstemmen dan ook een gemiste kans.

Het behoud van de kernstructuur en zoveel mogelijk behoud van groen blijven voor D66Velsen belangrijke speerpunten. Door sommige partijen werd geopperd om een duindorp te creeren in Natura 2000-gebied bij de Amperestraat in Zeewijk. D66Velsen heeft hier meteen afstand van genomen. De stikstofcrisis heeft ons geleerd dat het niet goed gaat met de natuur in Nederland en Natura 2000 alle steun kan gebruiken. Volbouwen is daarom buitengewoon onverstandig en bovendien staat de wet natuurbescherming dit absoluut niet toe. Er zijn bovendien genoeg locaties buiten waardevolle natuurgebieden om in de woningbouwbehoefte te voorzien. D66Velsen voelde zich dan ook gesterkt door de conclusie van het onderzoeksbureau dat er aan ruimte geen gebrek is om aan de opgave te voldoen. Wilde plannen zoals bouwen in Rijksmonumenten of in Natura 2000 zijn volgens D66Velsen dan ook helemaal niet nodig.

D66Velsen vindt het van belang dat ook toekomstige Velsenaren een goede plek hebben op een woning in de gemeente. De mogelijkheden hiervoor moeten wij echter zoeken in verdichting in de kernen, niet buiten de kernen. Ons groen moeten we koesteren en behouden, niet verloederen en volbouwen.