D66Velsen tegen bebouwing velden bij Heerenduinweg

De raad van de gemeente Velsen heeft op woensdag 31 maart gesproken over de gebiedsvisie “Pont tot park”. Een visie waar D66Velsen het in hoofdlijnen mee eens is, maar wij waren niet enthousiast over het plan voor bebouwing bij de velden aan de zuidkant van de Heerenduinweg. D66Velsen diende daarom een amendement in om dit eruit te halen.

De gebiedsvisie van pont tot park dient ertoe om ambities en gewenste ontwikkelrichtingen in het gebied te schetsen. D66Velsen vindt bebouwing op deze velden geen goede ambitie of gewenste ontwikkeling en wilde het dus uit het plan halen. Wij vinden dat dit gebied te waardevol is en is ook niet in lijn met het ontwikkelperspectief binnenduinrand, wat een jaar geleden is aangenomen. Hierin heeft de raad specifiek aangegeven de duinrand te willen beschermen en zelfs een amendement aangenomen om openheid boven ontwikkeling te stellen.

Het amendement werd mede ingediend door PS en CDA en had als doelstelling bebouwing op deze plek te voorkomen. Nu en in de toekomst. Helaas hielden de collegepartijen de gelederen gesloten, waardoor het amendement het niet heeft gehaald, ondanks steun van de volledige oppositie. D66Velsen is hierin in het bijzonder teleurgesteld in de tegenstem van GroenLinks, die beslissend was geweest als ze voor hadden gestemd. Het groene karakter van GroenLinks heeft hiermee een flinke deuk opgelopen. Een tegenvaller voor iedereen die daar graag loopt, of geniet van het uitzicht als ze er langs fietsen of rijden.

D66Velsen laat het hier echter niet bij zitten, wij zullen ons blijven inzetten om bebouwing hier te voorkomen.

Sander Smeets