D66Velsen stemt in met verordening participatie Sociaal Domein

D66Velsen heeft tijdens de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018 ingestemd met de verordening participatie Sociaal Domein.

D66Velsen is groot voorstander om cliënten, oftewel ervaringsdeskundigen, eerder te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Wij zien onze inwoners als adviseurs. Door ervaringsdeskundigen vooraf te betrekken, betekent dit ook dat zij gehoord worden en dat beleidsmakers beter weten wat er speelt in de samenleving. Gevraagd en ongevraagd adviseren, zorgen voor een brede doelgroep in de participatieraad en de informatiestromen richting participatieraad goed inrichten kan ervoor zorgen dat veel problemen al voortijdig gesignaleerd en waar nodig opgelost worden. Deze verordening sluit hier goed bij aan.