D66Velsen stemt in met Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is een document waar 10 jaar lang aan gewerkt is. Het is een bijzonder document omdat dit is gedaan in samenspraak met buurtgemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Zandvoort en daarnaast ook de provincie Noord-Holland

Het ontwikkelperspectief beschrijft de waarden van het gebied, en zet wat spelregels en uitgangspunten uiteen waarmee de gemeenten aangeven hoe ze met het gebied om willen gaan. Het gaat hier om een indicatief document, dus een gemeente kan nog afwijken van de uitgangspunten in het document. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkelperspectief is behoud van open ruimte gaat voor ontwikkeling.

Dit past goed bij de inzet van D66Velsen om het groen tussen de kernen zoveel mogelijk te behoeden voor bebouwing. En het doet ook recht aan het mooie binnenduinrand gebied.
Het college echter had een “inlegvel” opgesteld, waarin het 4 punten nog extra onder de aandacht bracht. Bijvoorbeeld dat de gemeente hun eigen beleidsvrijheid behouden. Er stond echter ook dat het college de spelregel behoud van open ruimte wou verruimen, namelijk naar “Behoud van openheid is in het landschap van de binnenduinrand een belangrijk uitgangspunt bij ontwikkelingen”.

D66Velsen vond dit niet passen bij de afspraken in het raadsakkoord, en kan de nuance ook moeilijk plaatsen. Het gaat immers al om een indicatief document. Ook hebben de geparticipeerde inwoners niet kunnen reageren op deze toevoeging van het college, de toevoeging was immers gedaan na het participatietraject, Daarnaast zijn wij ook groot voorstander van het behoud van open ruimte binnen de binnenduinrand. Daarom hebben we ook een amendement medeondertekend om dit punt eruit te schrappen. Zo blijft het groen tussen de kernen beter beschermd en geven we als gemeente ook een signaal af naar onze buurgemeenten en inwoners: het is de moeite om het groen in de binnenduinrand zoveel mogelijk te behouden. Dit amendement heeft het gehaald, waardoor we ook voor het stuk konden stemmen. Na 10 jaar is het ontwikkelperspectief dan eindelijk in de gemeenten van kracht!