D66Velsen stemt in met nieuwe armoedevisie

Op 24 september is de Armoedevisie 2020 – 2024  door de gemeenteraad aangenomen.

D66Velsen is tevreden met deze Armoede-en schuldhulpverleningsvisie, waarbij het uitgangspunt is dat niet gehandeld wordt vanuit symptoombestrijding, maar juist voorkomen van armoede en schulden, en op maat ondersteuning bieden.

D66Velsen herkent in de armoedevisie nog meer belangrijke aandachtspunten. Zo strijden wij altijd voor zo gelijk mogelijke kansen en zij die minder mogelijkheden hebben, een duwtje in de rug kunnen geven. Daarom zijn wij blij met de aandacht in deze nota voor preventie en vroegsignalering, kinderarmoede, meer collectieve zorgverzekering en verminderen schulden onder jongeren.

In de sessie heeft D66Velsen wel nog een aantal kritische noten geuit. Monitoring wordt momenteel nog onvoldoende opgepakt, met als beeld in 2023 pas de monitor in te richten. D66Velsen vindt het belangrijk om te kunnen monitoren en indien mogelijk bij te sturen, dus hebben wij gevraagd om in 2021 al een nulmeting uit te voeren. Verder hebben wij een kritische kanttekening geplaatst bij de extra inzet die gevraagd wordt in deze armoedevisie voor een armoederegisseur. Deze wordt voor twee jaar gevraagd en lijkt specifiek een rol die je intern zou willen invullen, anders ben je de kennis na twee jaar weer kwijt. Aangezien de wethouder hier geen ruimte voor zag, heeft D66Velsen deze motie weer ingetrokken.

D66Velsen is blij met de nieuwe armoedevisie en heeft vertrouwen dat deze zal helpen om onze inwoners uit de problemen te houden en beter te ondersteunen als dat moet.