D66Velsen presenteert verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Kansen voor Velsen’

D66Velsen heeft haar verkiezingsprogramma ‘Kansen voor Velsen’ gepresenteerd. Lijsttrekker Sander Smeets is blij met het programma: “We hebben veel inbreng gehad van inwoners, organisaties en onze eigen leden. Het is een ambitieus en optimistisch programma. Natuurlijk komen onderwerpen terug waar D66Velsen zich altijd sterk voor maakt, zoals klimaat, onderwijs en woningbouw, maar er is ook veel aandacht voor zorg, veiligheid, economie en cultuur. Ieder hoofdstuk is afgesloten met concrete speerpunten, samen vormen zij 66 kansen die D66Velsen ziet voor Velsen.”

De belangrijkste kansen die D66Velsen ziet, zullen de komende weken in de Jutter/Hofeest, onze website en op Social Media gepresenteerd en toegelicht worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over betaalbare woningen voor iedereen, versterking van groen en luchtkwaliteit en betere kansen voor iedereen door goed onderwijs. D66Velsen zet zich ook in voor meer preventie, om zwaardere zorg te voorkomen. Een thema als verkeersveiligheid bij scholen staat ook hoog op de agenda.

D66Velsen wil deze kansen samen met Velsense inwoners, verenigingen en ondernemers oppakken. Samen kunnen we werken aan een groener en eerlijker Velsen, waar iedereen een woning kan vinden en de lucht gezonder is. D66Velsen staat voor een gemeente die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

Bekijk hier ons verkiezingsprogramma 2022-2026

D66Velsen in 66 seconden

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.