D66Velsen over subsidies: ga uit van vertrouwen, maar wees scherp op controle

Donderdagavond 15 november vonden twee sessievergaderingen plaats die betrekking hadden op het Velsense subsidiebeleid. Aanleiding waren de problemen bij een aantal grote gesubsidieerde instellingen in Velsen in de afgelopen jaren, zoals de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum. Enerzijds waren de vergaderingen op de 15e bedoeld om lering te trekken, maar ook om gezamenlijk als raad te kijken hoe we in de toekomst om willen gaan met gesubsidieerde instellingen.

De eerste sessie ging over een Rekenkamerrapport waarin werd onderzocht in hoeverre het subsidiebeleid van Velsen verbeterd zou kunnen worden, en hoe de gemeente problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan mogelijk kan voorkomen. D66Velsen was blij met de aanbevelingen die het rapport had opgeleverd en dat het college heeft aangegeven deze allemaal over te nemen. Daaruit blijkt lerend vermogen. Een van de aanbevelingen in het rapport is om ook als raad met enige regelmaat in gesprek te gaan met de besturen van de verschillende gesubsidieerde instellingen. Op die manier kunnen raadsleden zelf ook veel beter vinger aan de pols houden. D66Velsen is enthousiast over deze aanbeveling, en ziet een eerdere openbare sessie op 6 november, waarin raadsleden in gesprek konden gaan met de bestuurders van Stichting Welzijn Velsen, Stichting Kunstform en de Stadsschouwburg, als voorbeeld van hoe we dat in de toekomst vorm kunnen geven.

Uit het Rekenkamerrapport bleek gelukkig dat er geen structurele problemen zijn als het gaat om het subsidiebeleid in Velsen. De problemen zijn uitzonderingen gebleken. Die constatering stelt de huidige gesubsidieerde instellingen in staat om met vertrouwen hun vaak belangrijke werk voort te zetten.

In de tweede sessie werd vooral naar de toekomst gekeken. Hoe denken raadsleden over de relatie tussen de gemeente en gesubsidieerde instellingen en hoe ver moeten we gaan als het gaat om sturing, toezicht en controle? Voor D66Velsen waren daarbij twee basisprincipes van belang: Ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen en probeer als raad zover mogelijk weg te blijven van sturing, maar wees wel scherper op controle.

D66Velsen wil op basis vertrouwen blijven handelen omdat we daarmee optimaal gebruik kunnen maken van de kennis en kunde die bij de verschillende instellingen aanwezig is. Daarnaast geeft het onderzoeksrapport ook geen aanleiding om te denken dat er structureel iets mis is, dus zou een wantrouwige houding onterecht zijn.

Tevens wil D66Velsen dat we als gemeente, en dan vooral als raad, zoveel mogelijk wegblijven van sturing, maar wel scherper inzetten op controle. Raadsleden moeten niet de illusie hebben dat ze alle kennis en wijsheid in pacht hebben en daarom niet op de stoel willen zitten van het college, de ambtenaren of de instelling zelf. Directe sturing door de raad zou dus onverstandig zijn. Raadsleden zijn echter wel uitstekend in staat om controle uit te voeren. Op dit moment is het voor het college al mogelijk om een verantwoording op te vragen bij gesubsidieerde instellingen, maar deze is niet verplicht en komt in principe ook niet naar de raad toe. D66Velsen zou daarom graag zien dat instellingen die jaarlijks veel subsidie ontvangen daarover ook standaard jaarlijks verantwoording afleggen, niet alleen aan het college, maar ook aan de gemeenteraad. Niet uit wantrouwen, maar wel als een extra vinger aan de pols. Dat is de lering die we zouden moeten trekken uit de dossiers rondom bijvoorbeeld de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum.

Door scherper op de controle te zitten moeten we nog steeds niet de illusie hebben alle problemen in de toekomst te kunnen voorkomen, maar wordt de gemeenteraad wel beter in staat gesteld ervoor te zorgen dat de uitzonderingen ook echt uitzonderingen blijven.