D66Velsen over de voorlopige uitwerking raadsakkoord

Het college heeft het raadsakkoord uitgewerkt tot een aantal concrete plannen en wilde deze in een sessie op donderdagavond 13 september bespreken met de gemeenteraad. Er staan veel dingen in waar wij erg blij over zijn, zoals bijvoorbeeld de aanpak van zwerfvuil, dat wij perse in het raadsakkoord wilden. Wel misten wij een aantal dingen en hadden wij soms andere keuzes gemaakt.

Het verbaasde D66Velsen bijvoorbeeld dat er niets in de plannen stond over de aanpak van de luchtkwaliteit in Velsen. Recent stond nog in de krant dat wij de meest vervuilende regio van Nederland zijn. Dat de luchtkwaliteit hier niet heel goed is, wisten wij echter al lang. D66Velsen had hier toch echt wel wat ambitie in verwacht.

Ook schetste het onze verbazing dat dit college extra bouwlocaties wil zoeken. Lees hierbij: onderzoeken waar je in het groen kunt bouwen. D66Velsen snapt niet waarom dit college deze keuze maakt. Wij hebben behoefte aan het versnellen van de huidige bouwlocaties en dit college maakt de keuze voor bouwlocaties zoeken voor na 2025. Los nog dat Velsen een verwachte plancapaciteit heeft van 2500 en woningbehoefte voor 2050 van ingeschat nog 1850 extra woningen. Waarom zou je dan moeten bouwen in het groen?

Helaas vonden wij hierbij geen steun van GroenLinks, die geen probleem zien in het onderzoeken naar bouwen in het groen, omdat het toch niet kan. Een beetje gek dat je het goed vindt dat het college €50.000,- uitgeeft aan onderzoek naar bouwen in het groen, omdat je denkt dat het niet kan. D66Velsen zal zich in ieder geval wel blijven verzetten tegen bouwen in het groen.

Verder hebben wij in de sessie aangegeven graag extra geld over hebben om een vergroeningsimpuls te geven aan Velsen. Veel pleinen en straten kunnen best wat meer groen gebruiken, D66Velsen heeft hier best meer geld voor over!