D66Velsen over bestemmingsplan Orionweg

Op donderdag 13 september sprak de gemeenteraad over de plannen voor de nieuwe Orionflats. De Orionflat is gesloopt en het plan is om er drie kleinere flats voor in de plaats te zetten. Aangezien deze dwars komen te staan, betekent dit voor sommige bewoners veel meer schaduw dan voorheen. Er waren dan ook drie insprekers en 28 mensen hebben een zienswijze ingediend.

28 Zienswijzen is vrij uniek voor onze raad, dit geeft dus aan dat dit onderwerp bijzonder leeft. Bijzonder vindt de D66Velsen fractie ook dat de bijdragen allemaal erg constructief zijn. Inwoners snappen dat er gebouwd moet worden, maar willen graag meedenken hoe dit kan op een manier dat zij ook wat zon houden. Eén van de suggesties was om de flat vier meter naar voren te zetten. Ook willen veel bewoners graag dat de schaduwanalyse van de woningbouwvereniging onafhankelijk getoetst wordt.

D66Velsen snapt de bezwaren en ook oplossingen van de bewoners. Wij hebben in de sessie daarom gepleit om de flats nog vier meter naar voren te zetten en de schaduwanalyse te toetsen. Wij zijn blij dat de wethouder de toets voor schaduw heeft toegezegd, maar overwegen nog actie om de flat wat naar voren te zetten. De enige reden om het niet te doen, lijkt te zijn dat het er leuk uit ziet. D66Velsen vindt dit geen goede reden, als je aan de andere kant inwoners tegemoet kan komen en zelfs wat verder uit het duingebied kan zetten.

De raad spreekt op 27 september weer over dit belangrijke onderwerp. Er is dan meer duidelijkheid over het schaduweffect van dit plan. Voor D66Velsen is bouwen in ieder geval belangrijk, maar goede afstemming met de omgeving ook!