D66Velsen ontevreden over beantwoording raadsvragen ‘kostendelersnorm’

Naar aanleiding van het VARA/BNN programma Kassa, waar de gevolgen van de kostendelersnorm voor ouders met een bijstandsuitkering onder de aandacht worden gebracht, heeft de fractie van D66Velsen raadsvragen gesteld. De kostendelersnorm betekent dat bij de bijstandsgerechtigde de bijstandsuitkering wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen (ouder dan 21 jaar) in huis wonen, hoe lager de uitkering kan worden.

Afhankelijk van de wijze waarop deze norm wordt toegepast, kan het ertoe leiden dat mensen niet iemand tijdelijk in huis kunnen nemen die de eigen woning is kwijtgeraakt of dat mantelzorgers in kunnen komen wonen. Ook kan het ertoe leiden dat nog thuiswonende jongvolwassenen welhaast verplicht worden een (flinke) financiële bijdrage aan het gezin te leveren, waardoor het hen moeilijker wordt gemaakt op eigen te gaan staan. De krapte op de huizenmarkt maakt die problematiek nog eens erger. Gezinnen waarbinnen plots baanverlies optreedt komen daardoor soms in schrijnende situaties terecht. Daarom is het van belang dat de gemeente bij de toepassing van deze norm op zijn minst maatwerk toepast. Met het stellen van raadsvragen wilde onze fractie dan ook inzicht krijgen hoeverre de gemeente de kostendelersnorm hanteert en tegen welke aandachtspunten wordt aangelopen.

Uit de beantwoording kwamen een tweetal opvallende zaken naar voren. Allereerst geeft het college aan dat in de periode 2019 – 2020 er aan 326 inwoners een uitkering verstrekt is met de kostendelersnorm. Situaties waarvan de kostenverdelingsnorm zijn afgeweken zijn volgens het college niet uit het systeem te halen. In het systeem ziet een dergelijke uitkering er hetzelfde uit als een ander uitkering zonder kostendelers. Het college geeft aan dat om hierachter te komen alle uitkeringsdossiers handmatig onderzocht moeten worden. 

D66Velsen signaleert naar aanleiding van eerder gestelde raadsvragen dat Velsense monitoringssystemen te wensen over laten. Het is nu kennelijk niet na te gaan in hoeverre de gemeente maatwerk toepast op verschillende vlakken binnen het Sociaal Domein. Dat is kwalijk, mede omdat de raad daardoor niet kan controleren in hoeverre beleid dat zij zelf heeft vastgesteld proportioneel wordt toegepast. De fractie is daarom momenteel aan het onderzoeken op welke manieren aandacht gegeven wordt aan het goed functioneren van de systemen en de mogelijkheden hier aandacht voor te vragen. 

Daarnaast geeft het college aan dat de kostendelersnorm een wettelijke verplichting is en er geen bevoegdheid zou bestaan deze anders uit te voeren. D66Velsen kan zich niet vinden in de beantwoording. In diverse gemeenten wordt de kostendelersnorm aangepast uitgevoerd. Zo zijn er in de provincie Utrecht gemeenten die de kostendelersnorm in zijn geheel niet van toepassing laten zijn bij splitsing van woningen in het kader van het beschermd wonen.  D66Velsen is momenteel aan het onderzoeken in hoeverre de kostendelersnorm flexibeler door de gemeente toegepast kan worden dan nu het geval is. 

Samenvattend is D66Velsen ontevreden met de beantwoording van de raadvragen door het college. De fractie is dan ook aan het kijken in hoeverre we met aanvullende acties tot een meer wenselijke uitvoering van de kostendelersnorm kunnen komen. 

Bekijk hier de antwoorden op onze raadsvragen