D66Velsen niet akkoord met geheimhouding verslagen IJmond Werkt! en overleg wethouders Sociale Zaken

In de raad van 19 december lag het besluit voor om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de verslagen van het Dagelijks Bestuur van IJmond Werkt! en het portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken IJmond over de periode mei 2018 tot en met november 2019. Dit zijn geen openbare overleggen en de verslagen ervan ook niet.

Het was wel bijzonder omdat het over verslagen gaat van augustus 2018 tot en met oktober 2019 maar er werd dus over een langere  periode geheimhouding gevraagd. Deels dus over stukken die de raad dus niet in heeft kunnen zien. Het is bijzonder dat het college er niet in was geslaagd met de andere gemeenten te besluiten om de relevante delen openbaar te maken maar voorafgaand daaraan al zonder overleg de verslagen onder geheimhouding aan de raad te doen toekomen.

Wat wij écht bijzonder vonden is dat wij bij het lezen tot de conclusie kwamen dat het college soms letterlijk citeerde uit de verslagen en dat er over dit onderwerp weinig meer viel geheim te houden. Dat is ook bijzonder naar de andere deelnemende gemeenten toe.

Wij vroegen ons dan ook oprecht af wat de meerwaarde is van het bekrachtigen van de geheimhouding als het college hier naar eigen believen al uit kan citeren of de strekking kan geven en alles feitelijk dus al bekend en openbaar was.

D66Velsen heeft dan ook, daarin gesteund door de ChristenUnie, PS, het CDA, Fractie Peter Stam en Forza IJmond, niet ingestemd met dit raadsvoorstel.