D66Velsen kiest voor een inclusieve, toegankelijke en gezonde gemeente

Tijdens een raadssessie op 3 december stond de omgevingsvisie gezonde gemeente centraal.

De belangrijkste doelen die in de omgevingswet staan, zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Denk bijvoorbeeld aan een gezonde leefomgeving (bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen, meer bewegen, sociale veiligheid, ontmoeten, groen, gezonde lucht, luchtkwaliteit en het verminderen van gezondheidsverschillen. De omgevingswet biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om expliciet en vroegtijdig gezondheid en (fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming en beslissingen.

De raad werd gevraagd om input te geven. Els Zorgdrager gaf namens D66Velsen aan dat D66 zich kan vinden in het voorgestelde proces. Zij gaf aan dat diversiteit het sleutelwoord is, maar vroeg zich tevens af hoe wij er voor kunnen zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Inclusiviteit en toegankelijkheid zijn daarin de sleutelbegrippen, en hoe ga je dit dan borgen? Els heeft twee suggesties gedaan, een voor een panel van ervaringsdeskundigen, dit panel kijkt mee bij de planvorming en stelt zichzelf steeds de vraag: is het toegankelijkheid en veilig voor mensen met een beperking? Zo ja, als het veilig is voor mensen met een beperking, is het veilig voor iedereen. De tweede suggestie dat Els namens D66Velsen deed was een handboek voor de openbare ruimte. Hierin staat beschreven welke stappen je zet bij o.a. herstructureringen. Je voorkomt daarmee dat het wiel een tweede keer uitgevonden moet worden, dat je niet twee keer dezelfde fout maakt en dus niet achteraf reparaties moet uitvoeren die veel meer geld kosten dan als je het in een keer goed gedaan had.

De wethouder deed niet alleen de toezegging om een aantal kernwaarden toe te voegen zoals door diverse partijen was gevraagd, maar hij gaf ook aan dat hij de suggesties van D66 uitstekend vond en dat hij die graag meeneemt. Dit ging zowel om het handboek voor openbare ruimte als het panel van ervaringsdeskundigen die voor de uitvoering van projecten meekijkt naar de toegankelijkheid en veiligheid voor mensen met een beperking.