D66Velsen blikt vooruit op 2023

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Met dit perspectief blikt de fractie van D66Velsen vooruit op 2023.

Arjen Uytendaal

In 2023 kunnen we in Velsen flinke stappen voorwaarts zetten in de vergroening van onze industrie en stappen zetten richting ‘offshore wind hoofdstad’

 • MKB bedrijven kunnen hiervoor via het indienen van een subsidie aanvraag bij het Joint Transition Fund een flinke steun in de rug krijgen. Er is voor de IJmond bijna €60 miljoen beschikbaar.
 • Tegelijkertijd gaat er zeker weer een nieuwe speler in Velsen op het off shore wind er bij komen. De nieuwe joint venture Ecowende (Shell en Eneco) hebben de tender voor het nieuwe windpark Hollandse Kust (west) lot VI gewonnen en de ligging van onze haven is uitermate geschikt als uitvalsbasis.
 • In 2023 krijgen we ook eindelijk een OK voor het aanleggen van de energiehaven.
 • Het havenbedrijf IJmuiden neemt de binnenvaartkade aan de NAM kade over van de gemeente en gaat deze volledig opknappen en geschikt maken voor de zeevaart / offshore wind.
 • Met de uitgebreide haveninfrastructuur en de aanmoedigen via de subsidie gaan we in Velsen snel voorwaarts met de energietransitie.
 • Tegelijkertijd worden er in 2023 stappen gezet om op een andere manier voedsel uit zee te winnen. Er zullen steeds minder vissersschepen aanmeren in IJmuiden maar het oppervlakte zeeboerderijen zal toenemen ook binnen de windparken. Hier wordt zeewier, oesters en mosselen gekweekt. Tevens gaan er drijvende zonnepanelen getest worden. 
 • Maar ook in 2023 blijven we kampen met tekorten aan opgeleide mensen, arbeidsmigranten blijven noodzakelijk. De sector, ondersteund door de gemeente en het onderwijs, blijft initiatieven ondernemen om de kansen voor jongeren om hier aan bij te dragen te promoten.

Mike Rijkers

De afgelopen jaren is er veel gesproken over verduurzaming van Velsen en ook over het terugwinnen van het vertrouwen van inwoners in de overheid. In 2023 gaan we daar naar verwachting meer van terugzien buiten het gemeentehuis.

 • Ik verwacht echt snel actie gericht op het energiezuiniger maken van de woningen van mensen die te maken hebben met energiearmoede.
 • Ook meer initiatieven voor huiseigenaren in het algemeen, zoals collectieve inkoopacties van zonnepanelen of ondersteuning van besturen van VVEs bij het aanvragen van subsidies van het verduurzamen van woningen.
 • Ook moet de gemeente het komende jaar een begin maken met het aardgasvrij maken van wijken in Velsen. Dat begint met nu al investeren in de kennis van medewerkers.
 • Er is eindelijk weer budget voor het herinvoeren van wijkregisseurs of andere manieren om de gemeente meer uit het stadhuis te laten komen en in de wijken te laten zijn. Daar verwacht ik talloze kleine verbeteringen door
 • Begin 2023 verwachten we de eerste informatiebijeenkomst met de andere gemeenteraden uit de IJmond over het milieuvraagstuk in de IJmond en de gezondheidseffecten. Het recente RIVM-onderzoek stemt niet positief waardoor wij veel vragen hebben over de voortgang. Wij verwachten een update over de voortgang de ontwikkeling van groen staal bij Tata, knelpunten voor de omgevingsdiensten om goed toezicht te kunnen houden en willen dat we de RIVM- en GGD-onderzoeken blijven herhalen.
 • Tot slot, verwachten we het uitvoeringsprogramma 2023-2027 van het programma NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) Noordzeekanaalgebied. Woningbouw en de energietransitie zijn twee voorbeelden van ontwikkelingen die veel ruimte vragen. Nu liggen veel van deze keuzes bij gemeenten, maar het Rijk pakt meer regie terug zeker bij strategisch belangrijke gebieden, zoals het Noordzeekanaalgebied. Het klinkt allemaal afstandelijk en ambtelijk, maar kan grote consequenties hebben voor hoe onze regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Joanna van der Zanden

2023 wordt een jaar van meer omkijken naar elkaar. Wie heeft het moeilijk en wie kan wat extra aandacht of ondersteuning gebruiken? Soms is een luisterend oor al voldoende om het verschil te maken. Maar vaker is er meer nodig.

 • Als raadslid en als college zullen we alert moeten blijven op signalen van achterstand, eenzaamheid en ongelijkheid. Want de verschillen tussen inwoners in Velsen zijn groot. En al maakt geld alleen niet gelukkig, wie te weinig financiële middelen heeft voor de dagelijkse boodschappen kent veel stress, raakt in de schulden en kan daardoor moeilijk meekomen.
 • Ik ben daarom verheugd dat we extra middelen hebben uitgetrokken om inwoners met schulden, waaronder ook jongeren, te helpen. Op welke manier we dit gaan aanpakken gaan we binnenkort in de raad bepalen. Mijn voorkeur gaat uit naar een vroege, integrale aanpak met aandacht voor talent, dromen en het bieden van persoonlijk perspectief. 
 • Perspectief wens ik ook voor de vluchtelingen. Voor hen die net aankomen een waardig onderkomen, een snelle procedure en meer ruimte om de ‘wachttijd’ nuttig door te brengen. Het is fijn dat inwoners in Driehuis de jonge asielzoekers en statushouders een warm onthaal hebben gegeven. Komend jaar gaan we zien hoe dat echt uitpakt. Maar ik heb er alle vertrouwen in. 
 • Door samen op te trekken krijgen we ook meer aandacht voor elkaar. Ik kijk uit naar de eerste buurtinitiatieven die in 2023 worden opgehaald en waar we budget en middelen voor vrij maken. Laten we hopen dat we hier echt goede stappen in gaan zetten. Zeker in de wijken waar het vertrouwen in de overheid laag is. Dan werken we samen aan de weerbaarheid en de saamhorigheid van een wijk. 
 • Extra aandacht tot slot zal ik vragen voor vrijwilligerswerk. Wat moet de gemeente zonder hun bijdrage? Sport- en cultuurverenigingen, brandweer, reddingsbrigade en buurthuizen zouden omvallen zonder vrijwilligers. En hoe behalen we de doelen voor armoedebestrijding, duurzaamheid, zorg, welzijn en vluchtelingenwerk als niet velen een paar uurtjes onbetaald hulp verlenen? Hun stem mag in 2023 meer gehoord worden.