Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad van Velsen het besluit genomen om het Kunstencentrum Velsen geen extra steun te geven. Dit betekende dat een faillissement van het Kunstencentrum onafwendbaar werd, wat op vrijdag 13 juli dan ook is aangevraagd. D66Velsen was de enige partij die wel bereid was de extra steun te geven.

D66Velsen betreurt het dat het ordevoorstel dat wij indienden in de sessie van 28 juni niet werd aangenomen. We hadden een extra openbare sessie aangevraagd omdat de sessie van 28 juni niet voldoende tijd bood om na de vele betrokken en bevlogen insprekers als fracties onderling in debat te gaan en aanvullende informatie aan de wethouder of het bestuur van het KCV te vragen. Helaas stonden we hier alleen in. Daarom heeft D66Velsen na afloop van de sessie op 28 juni direct het bestuur van het KCV uitgenodigd voor onze fractievergadering om met hen te spreken over de kansen voor de toekomst van het KCV. Op het laatste moment bleek dat andere fracties toch plotseling ook de behoefte hadden om het bestuur nog eens te spreken. Toen was het echter al te laat om nog een extra openbare sessie te beleggen, waardoor het overleg met alle fracties in beslotenheid heeft plaatsgevonden.

Het zou handiger geweest zijn als de raad had ingestemd met ons ordevoorstel van de 28ste voor een openbare sessie vooraf aan de besluitvorming op 12 juli, zodat de fracties nog tijd hadden gehad om de consequenties van dit besluit te toetsen en aanvullende informatie van zowel het college als het bestuur van het Kunstencentrum te krijgen.

Het Kunstencentrum is een instelling met een breed aanbod van hoge kwaliteit. Met deze hoge kwaliteit heeft het Kunstencentrum de afgelopen jaren jaarlijks aan 7500 mensen, waaronder 6000 leerlingen, in Velsen culturele lessen kunnen geven. Scholen kiezen ervoor om hun vrije uren in te vullen met cultureel onderwijs, omdat het Kunstencentrum zo’n sterk aanbod heeft. D66Velsen voorziet dat met het niet steunen van het kunstencentrum wij zeker geen 7500 mensen meer in aanraking zullen brengen met cultuur.

Want waarom is cultureel onderwijs dan zo belangrijk? De heer Miras zei het twee weken geleden als inspreker erg mooi. Hij gaf aan dat mensen die iets met cultuur hebben, 10% minder vaak naar de huisarts gaan, 10% tevredener zijn en 30% minder kans hebben op dementie. Ter vergelijking met sport, hiermee is de kans op dementie slechts 10% minder. Bij mensen die hun hele leven gedanst hebben, is de kans op dementie zelfs 80% kleiner en bij muziek maken 70%. Dat gaat niet alleen over heel veel maatschappelijke kosten, maar het gaat ook gewoon heel simpel om een hogere kwaliteit van leven. En niet iedereen is de kans gegeven om zomaar op muziek- of dansles te kunnen. Als zij niet via onderwijs hiermee in aanraking komen, is de kans wel heel klein dat ze er later wel mee in aanraking komen.

Maar het kunstencentrum is meer dan alleen lessen aan kinderen en volwassenen. Het Kunstencentrum doet ook veel in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan een schilderklasje voor eenzame ouderen en aan kinderen met autisme die helemaal opbloeien door theater. Met het besluit dat is genomen, valt dit allemaal in één klap weg, zonder dat er zicht is op vervanging. Dat vindt D66Velsen niet uit te leggen. Er is nog maar een korte tijd te gaan voordat het nieuwe seizoen begint. Mensen geven zich vaak rond deze periode al op voor nieuwe lessen en scholen hebben de programma’s voor het komende jaar vaak al grotendeels klaar.

Het bestuur van het KCV heeft keihard gewerkt om een haalbare begroting voor te leggen. D66Velsen geloofde daarin. Ook zagen wij dat verder bezuinigen geen optie was. Het personeel kon namelijk niet zomaar zonder extra kosten te maken worden ontslagen, terwijl dat de grootste kostenpost was.

Daarbij is er nog een risico dat de gemeente aansprakelijk is en op zal draaien voor de kosten van het ontslagen personeel. In dat geval zullen we als gemeente niet alleen onze hoogwaardige culturele educatie kwijt, maar zijn we ook nog eens veel duurder uit dan wanneer we het Kunstencentrum wel zouden steunen.

Bovenstaande argumenten maakten het dat D66Velsen onmogelijk akkoord kon gaan met het raadsvoorstel om geen extra steun te geven, maar helaas stonden wij hier alleen in. Als enige partij hebben we niet alleen een financiële, maar ook een kwalitatieve afweging gemaakt.

Na het besluit van de meerderheid van de raad om het Kunstencentrum geen extra steun te geven, dienden de coalitie plus het CDA onder leiding van GroenLinks nog een motie in om de cultuureducatie in Velsen te borgen. Een wassen neus, want de enige manier om dat te doen was het openhouden van het Kunstencentrum. Het feit dat de motie al voor de raadsvergadering door de voltallige coalitie werd gesteund (dus nog voordat het besluit over het Kunstencentrum was genomen), gaf te denken. We hebben desondanks de motie wel gesteund, omdat het op dat moment de beste stok was die we nog achter de deur van de wethouder konden krijgen om zich in te zetten voor de borging van kwalitatieve cultuureducatie in Velsen. In het meest positieve geval is er een doorstart van de sterkste onderdelen van het Kunstencentrum mogelijk en dient het faillissement alleen om mensen te ontslaan. Dat is alleen niet het sociale en vitale beleid waar D66Velsen voor wil staan.

We hebben na afloop van de raadsvergadering nog tot laat met het bestuur en medewerkers van het Kunstencentrum gesproken. Wij hebben daar de passie en energie van deze mensen mogen ervaren. D66Velsen hoopt van harte dat deze mensen hun passie kunnen blijven beoefenen om op hoog niveau culturele educatie te geven. Wij hopen dat er met een doorstart nog zoveel mogelijk gered kan worden, maar het is een illusie om te denken dat we het niveau van het Kunstencentrum weer terug zullen krijgen. Dat is eeuwig zonde.