Cultuurvisie: D66Velsen streeft naar talentenfonds

D66Velsen is positief over het participatieproces dat voorafgegaan is aan de opstelling van de conceptvisie. Het heeft geresulteerd in 4 goede uitgangspunten. 

– Cultuur voor iedereen door laagdrempelig en toegankelijk aanbod
– Aansluiten op de behoeften van inwoners door verbinding en samenwerking 
– Levendig en zichtbaar door samen bouwen aan de culturele identiteit van Velsen 
– Constante vernieuwing door inzet op innovatie.

Wat betreft de inhoud van de cultuurvisie is D66Velsen minder enthousiast. Concrete voorstellen om de 4 uitgangspunten handen en voeten te geven ontbreken. De Visie is vooral een onderzoeksagenda. Er moeten eerst vele (minstens 10) onderzoeken gedaan worden om te kunnen besluiten of deze ambities haalbaar zijn of niet. Daardoor weet D66Velsen nu niet waar wij over vier jaar staan! Want je kunt wel ambitie hebben, maar als er eerst nog onderzocht moet worden of het wenselijk en haalbaar is, kan die ambitie al heel vroeg stranden en oogsten we stilstand!

Zeker na het faillissement van het Kunstencentrum had D66Velsen verwacht dat er een visie zou liggen waar aandacht uit zou gaan naar een gedegen basisaanbod waar onze inwoners kennis kunnen maken met kunst en cultuur, zich kunnen ontwikkelen, doorontwikkelen en bij interesse en talent zich kunnen professionaliseren. We weten dat dat bij de dansklassen wel gebeurt, maar op gebied van muziek en andere kunstuitingen zien we breedte en doorlopende lijn nog niet terug.

Het college is voorstander van een cultuurpas! Nog niet zo lang geleden is hier al onderzoek naar gedaan en is gebleken dat het niet haalbaar was, veel te duur! En daarnaast is het nog maar de vraag of je de juiste mensen bereikt en het niet stigmatiserend werkt. Bovendien werkt het huidige systeem om de minima te ondersteunen om aan sport en cultuur beoefening te doen goed. Dat is voor kinderen die echt talent hebben nog niet goed geregeld . D66Velsen zou het dus veel interessanter vinden dat, als iemand met een minimum inkomen veel talent heeft om door te groeien op gebied van kunst en cultuur, er een ‘talentenfonds’ komt voor deze doelgroep. Dit kan betaald worden uit geld dat is gereserveerd voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimum inkomen. Tijdens de raadsvergadering van 26 september aanstaande wil D66Velsen met een amendement komen om dit te realiseren.

D66 wil vasthouden aan de subsidie van instellingen en niet overgaan op een individueel systeem van subsidiëren. Want om kwaliteit te blijven leveren zullen instellingen dan de contributies moeten verhogen, waardoor het ook voor de middenklasse niet meer te betalen is.