Bouwplannen in Driehuis: Eerst de inwoners aan het woord!

Halverwege november heeft het Wijkcomité Driehuis-West een nieuwsbrief verspreid onder de inwoners van Driehuis. In deze nieuwsbrief stonden zorgen van het comité over een aantal mogelijke ontwikkelingen wat betreft woningbouw de komende jaren in Driehuis. De wijze waarop over deze projecten werd gesproken deed vermoeden dat over een aantal van deze projecten verregaande besluiten zouden zijn genomen. Projectontwikkelaars zouden staan te popelen om aan de slag te gaan.

De onrust die naar aanleiding van deze nieuwsbrief onder de inwoners van Driehuis ontstond was voor D66Velsen reden om raadsvragen te stellen aan het college over de status van de verschillende projecten. Ook wilden we graag weten in hoeverre de gemeente reeds over deze projecten had gecommuniceerd naar de inwoners toe.

Inmiddels hebben we van het college antwoorden gekregen op onze vragen, waarbij voor nu in ieder geval de belangrijkste conclusie is dat geen van de in de nieuwsbrief benoemde projecten doorgang zou kunnen vinden zonder een besluit van de raad.

Voordat het zo ver is, heeft het college aangekondigd van start te gaan met zogenoemde ‘dorpsdialogen’, waarbij gemeente en inwoners samen in gesprek gaan over de toekomst van Driehuis. Dit initiatief juicht D66Velsen van harte toe en we roepen de inwoners van Driehuis dan ook op om vooral deel te nemen aan deze dialogen. De eerste daarvan zal op 25 februari plaats vinden. De input van de inwoners stelt de raad in staat om, als het er straks op aankomt, meer weloverwogen besluiten te kunnen nemen over de toekomst van Driehuis.

D66Velsen heeft zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hard gemaakt voor het behoud van groen tussen de woonkernen. Zolang er binnen de verschillende kernen nog voldoende mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van woningen weigeren wij groen in te ruilen voor stenen. Juist de groene buffers tussen de kernen maakt het wonen in Velsen zo uniek en aantrekkelijk. Bouwplannen aan de Zuidoost-rand van Driehuis en op de velden van RKVV zullen wij ons dan ook tegen verzetten.

Daarnaast vinden wij het ook van belang dat de verschillende karakters van de kernen niet teveel geweld wordt aangedaan. De druk op de woningmarkt is hoog en dus zullen er de komende jaren, ook in Driehuis, woningen moeten worden bijgebouwd. Maar dat mag geen excuus zijn om van Driehuis straks Drieduizendhuis te maken. Ontwikkelingen binnen de kern die passen bij het karakter zijn we voor, waarbij we met name in zullen zetten op woningen voor starters en huurwoningen in het middensegment.

Bekijk hier de antwoorden van het college op onze raadsvragen
Bas de Ruig