Beantwoording raadsvragen verkeerssituatie IJspaleis Driehuis

Het college heeft de raadsvragen die D66Velsen stelde over de soms chaotische verkeerssituatie bij het IJspaleis in Driehuis beantwoord. Deze vragen hebben we gesteld nadat we van meerdere kanten meldingen kregen dat er met name voor fietsers regelmatig onveilige situaties ontstaan door autoverkeer dat zonder goed te kijken van de rotonde af komt en aan de andere kant parkeert. Ook plotseling openzwaaiende autoportieren leiden regelmatig tot situaties die voor onveiligheid zorgen. D66Velsen wilde daarom dat er samen met omwonenden en ondernemers gekeken zou worden naar hoe de situatie ter plekke verbeterd zou kunnen worden.

Uit de antwoorden blijkt dat de wethouder de situatie niet als onveilig, maar eerder als ‘onoverzichtelijk’ zou bestempelen. Wel gaat er een onderzoek uitgevoerd worden naar de effecten en haalbaarheid van een stopverbod ter hoogte van het IJspaleis. De resultaten van dat onderzoek zien we graag tegemoet. Ondertussen hebben zich via meerdere kanalen mensen bij ons gemeld die naar aanleiding van de raadsvragen uit eigen ervaring onderschreven dat er regelmatig onveilige situaties ontstaan. D66Velsen zal de situatie de komende tijd daarom scherp in het oog houden.

De raadsvragen en antwoorden kunt u hier bekijken:
Beantwoording raadsvragen verkeerssituatie IJspaleis
Bas de Ruig