Beantwoording raadsvragen sluipverkeer HOV-busbaan

Afgelopen week zijn de vragen die D66Velsen stelde over sluipverkeer op de HOV-busbaan door het college beantwoord. Daaruit blijkt dat de signalen over sluipverkeer ook bij het college bekend zijn. Omdat er echter (nog) weinig concrete meldingen gedaan zijn bij de gemeente zelf, wordt er op dit moment niet zonder meer handhavingscapaciteit voor dit probleem vrijgemaakt.

Tijdens grote opstoppingen op de doorgaande wegen zal er echter wel scherper worden toegezien op sluipverkeer. D66Velsen is daar blij mee, omdat daarmee gevaarlijke situaties worden tegengegaan. De infrastructuur van de busbaan is namelijk niet ingericht op ander verkeer dan lijnbussen. Daarnaast verwachten buschauffeurs en andere weggebruikers geen ander verkeer op de busbaan. Tevens wordt door handhaving onnodige overlast voor omwonenden voorkomen.

D66Velsen zal erop toe blijven zien dat gemaakte afspraken rondom de HOV-busbaan nagekomen worden en onnodige overlast en onveilige situaties worden tegengegaan. We hopen dan ook dat inwoners het bij de gemeente melden als zij overlast of onveilige situaties ervaren doordat sluipverkeer van de busbaan gebruik maakt. Dat geeft een sterkere fundering voor consequente handhaving.

Bas de Ruig

Bekijk hier de beantwoording van de raadsvragen